Київське князівство XIV—XV ст. Утворилося 1362 або 1363 p., коли литовський князь Ольгерд вигнав татарських ханів із Наддніпрянщини і, за словами Густинського літопису XVII ст., «посадив у ньому (Києві. — Авт.) Володимира, сина свого». Удільне (у складі Литви) Київське князівство значний час лишалося залежним від татар, про що, зокрема, свідчать монети князя Володимира Ольгердовича з ординським гербом. Разом з тим Володимир прагнув автономії і навіть незалежності від Великого князівства Литовського, на що вказує не лише карбування монет, а й доволі самостійна внутрішня і зовнішня політика князя. Після укладення Кревської унії 1385 p., що об'єднала Литву з Польщею, польський король, ставши верховним сюзереном литовських князів, почав проводити політику ліквідації удільних князівств на Україні (Острозького, Луцького, Подільського та ін.). Сприяв цьому і великий князь литовський Вітовт. Восени 1393 р. він замінив незалежного Володимира у Києві на Скиргайла, обмеживши його владу. Невдовзі потому Київське князівство було ліквідовано.

Литовський уряд відновив удільне Київське князівство 1440 p., включивши до його складу Переяславщину, а також Остерську й Путивльську волості Чернігово-Сіверщини. Київським князем став Олелько, син Володимира Ольгердовича. По смерті Олелька (1454) престол перебрав його син Семен. Поводячись досить незалежно стосовно великого князя литовського, він встановив династичні зв'язки з Молдовою і Тиверським князівством, що викликало занепокоєння литовського уряду. До того ж на 2-у пол. XV ст. всі удільні українські князівства у складі Литви, крім Київського, було ліквідовано. Тож раптова смерть Семена Олельковича напр. 1470 p. дала змогу литовській панівній верхівці поглинути цей останній острівець української автономії. 1481 р. молодший брат Семена Михайло, претендуючи на великокнязівський престол, очолив змову князів проти Казимира. її було розкрито, а Михайла страчено у Києві, столиці князівства, яке він, певно, збирався відновити.