Галицько-Волинський літопис. Єдине систематичне й досить докладне джерело з історії Галицько-Волинського князівства й узагалі Південно-Західної Русі XIII ст. Збереглося у складі кількох літописних зводів, головні серед яких — Іпатіївський поч. XV ст. і Хлєбніковський XVI ст. Власне кажучи, це не традиційний літопис, а два світських житія князя Данила Романовича та його брата Василька. Складається з двох частин: Галицької —з 1205 р. по кін. 50-х pp. XIII ст. — і Волинської — з межі 50-—60-х pp. до кін. XIII ст. Галицько-Волинський літопис не розбито на порічні статті. За художньо-літературною вартістю він не має собі рівних у всьому давньоруському письменстві. Незважаючи на відсутність датування подій, часті порушення хронологічної послідовності викладу, цей літопис дає дорогоцінну можливість реконструювати історію Галицько-Волинського князівства XIII ст., а також Південно-Західної Русі в цілому, Польщі, Угорщини, Литви, ряду ін. держав. Його відомості знаходять підтвердження у польських, угорських, германських хроніках, документах папського архіву у Ватікані й актах багатьох західноєвропейських країн. У мові літопису помітні вже риси майбутньої давньоукраїнської мови.