Виникнення Львова. Точна дата цієї події відсутня у джерелах. Галицько-Волинський літопис уперше мимохідь згадує Львів, оповідаючи про страшну пожежу волинського м. Холма 1256 p. Сучасна наука дійшла висновку, що Львів було засновано близько сер. XIII ст. За даними археологічних розкопок, на місці майбутнього Львова, на Замковій горі, з XI чи XII ст. існував давньоруський укріплений городок. Але він не переріс у Львів. Либонь, мав рацію академік 1. Крип'якевич, стверджуючи, що Львів заклав Данило Галицький 1247 р. на честь шлюбу його сина Лева з угорською королівною Констанцією. Пізньосередньовічні хроніки XVI— XVII ст. (Груневега, Кромера, Зиморовича та ін.) одностайно називають засновником міста Лева Даниловича, одначе така думка сумнівна.

Як і переважна більшість давньоруських міст, Львів складався з двох частин: сильно укріпленої фортеці на горі «Високий замок», заснованої Данилом, і посаду, або подолу,— торговельно-ремісничого осередку, що формувався протягом багатьох років. За авторитетним свідченням польського історика XV ст. Яна Длугоша, у Львові в сер. XIII ст. виникло два замки, складені із дубових колод. Спочатку на горі Данило збудував дитинець («горішній замок»); пізніше на її західних схилах виріс «нижній замок», в якому оселився Лев. А вже потім на терасах поміж двома замками почали ставити власні двори бояри, княжі слуги, дружинники, купці та інший люд.

Львів закладено на високих пагорбах («горах»), прорізаних глибокими ярами. Місто посідало вигідне стратегічне становище, пануючи над великою округою. Археологічні дослідження показали, що вже невдовзі по заснуванні Львів почали укріплювати кам'яними стінами та баштами. Надзвичайно вдало розташований в економічному відношенні (тут схрещувались торговельні шляхи), Львів був важливим форпостом князівської влади на шляху між старою столицею Галицько-Волинського князівства Галичем і новою — Холмом. Поступово, на кін. XIII ст., Львів висувається на перше місце серед міст князівства й перетворюється на його головний соціально-економічний осередок і, по суті, на стольний град.