Народження міст на Русі. Найдавніші міста на землі народжені найдавнішими людськими цивілізаціями. Шість тисячоліть налічує Вавилон, понад три — Афіни, близько трьох тисяч років — Рим. Сучасні вчені дійшли висновку, що міста виникали не випадково, а в процесі переходу суспільства від родоплемінного ладу до класового, у випадку ж із вищезазначеними містами — до рабовласницького ладу. Східні слов'яни не знали рабовласництва, їхнє суспільство аж до VIII — IX ст. н. є. залишалося родоплемінним. Перехід до феодалізму розпочався у різних частинах Східної Європи в різний час. На півдні його паростки пробиваються уже в VIII — IX ст., на півночі — одним-двома століттями пізніше. Не випадково найдавніше місто східних слов'ян Київ започатковане напр. V—VI ст., на 200—300 pp. пізніше з'явився Чернігів, друге «за віком» східнослов'янське місто. 1 лише в 1-й пол. X ст. постає Новгород, найбільше місто північно-західної Русі.

Спочатку, коли родоплемінний лад переростав у феодальний, виникали ще не ті справжні міста з усіма притаманними їм функціями — адміністративною, виробничою, торговельною, ідеологічною, культурною, оборонною,—а їхні зародки, протоміста, з однією-двома вищеозначеними функціями. Для східнослов'янських протоміст досить було наявності укріплень і політичної влади (вождь племені, союзу племен чи князь). Протягом VI —IX ст. на Русі складалися таким чином протоміста. З подальшим розвитком феодальних відносин (кін. X—XI ст.) деякі протоміста переростають у міста справжні. Але далеко не всі. Чимало з них виявилися нездатними вижити за нових суспільних умов. Адже місто, як правило, з'являлося внаслідок появи суспільного розподілу праці, відокремлення ремесел від сільського господарства, а також формування станів і тих чи інших форм державної влади. Багато протоміст залишилося обіч цих процесів. Основні давньоруські міста виникають на півдні у X, а на півночі — в XI ст.