«Києво-Печерський патерик». Збірка творів з історії Києво-Печерського монастиря і перших його мешканців. Вплив цього патерика на розвиток агіографічного жанру літератури у Давній Русі був дуже великим, по суті визначальним. Відомий у кількох списках і редакціях в основному XV ст. Однак склався у 1-й третині XIII ст. під час листування між владимиро-суздальським єпископом Симеоном і печерським ченцем Полікарпом. Воно й стало основою «Києво-Печерського патерика». Він не зберігся до нашого часу. Його основну редакцію реконструювали О. Шахматов і Д. Абрамович. До «Києво-Печерського патерика» увійшли розповіді про благочестивих київських (печерських) ченців Інисифора, Никона, Пимена, Святошу та ін. Чимало сюжетів і мотивів беруть початок від іноземних перекладних патериків — Єгипетського, Сінайського, Скитського та від біблійно-євангельської традиції. Однак від цього київська пам'ятка не втрачає своєї самобутності. Постав патерик у процесі літописання в Києві. Поступово до нього увійшли твори, які спочатку лише супроводжували його («Житіє Феодосія», написане Нестором, похвала цьому святому, літописне казання про заснування монастиря).