Найдавніше минуле території України. Люди з'явилися на нинішній українській землі близько 300 тис. років тому. Не слід, одначе, думати, що це були українці чи взагалі слов'яни — давні археологічні культури етнічно не «забарвлені», й поняття «етнос» може стосуватися тільки набагато пізніших часів. Учені-археологи та антропологи вважають, що давня людина прийшла на територію України в 1-й пол. раннього кам'яного віку — палеоліту, за т. з. ашельської доби. Життю первісних людей тут були притаманні ті самі закономірності, що й у південній половині Європи часів кам'яного віку. Коли настав пізній палеоліт (40—15 тис. до н. е.), люди освоїли чи не всю територію сучасної України. Поступово від збирання дикоростучих плодів і коренів, а також полювання вони переходять до землеробства. Це сталося за доби неоліту, пізнього кам'яного віку (8—3 тис. до н. е.). Досі в науці дискутується питання: чи найдавніші поселенці території України прибули з інших місць, чи вони — автохтони.

Літ із 200 тому серед істориків, археологів, етнологів та філологів сформувалася наукова течія т. зв. автохтоністів. У нас вони обстоюють версію одвічного життя українців на своїй етнічній території, вважаючи чи не всіх попередніх жителів цієї землі їхніми предками. Так, через деяку подібність орнаментів племен трипільської культури (4—2 тис. до н. є.) до народних українських окремі дореволюційні вчені мали трипільців за безпосередніх родоначальників українського народу. Ця аж ніяк не історична думка здавна викликає захват передовсім у середовищі дилетантів. Численні конференції, статті, виступи по радіо і телебаченню далеких від науки людей з нагоди 100-річчя відкриття трипільської культури В. В. Хвойкою (1993) мали на меті будь-що «довести» тотожність трипільців і праукраїнців. Однак, як випливає з багаторічних наукових досліджень, трипільська культура виникла внаслідок взаємодії культур давніх землеробських племен, які прийшли зі Східного Середземномор'я та Балкан, і місцевого населення доби неоліту. Немає жодних підстав твердити про якийсь генетичний зв'язок трипільців не те що з українцями, ай із слов'янами, котрі вийшли на історичну арену щойно по двох тисячоліттях Стародавні етноси складалися протягом надзвичайно тривалого часу завдяки міграціям, культурній взаємодії та інфільтрації (перемішуванню) племен різних земель і природно-географічних зон