Довідник з історії України

Найдавніше минуле території України

Поява слов'ян на історичній арені

Прабатьківщина слов'ян

Анти

Бож

Аттіла

Розселення слов'ян

Союзи східнослов'янських племен

Дуліби й авари

Поляни

Кий та його брати

Виникнення Києва

Народження міст на Русі

Протодержави східних слов'ян

Куявія, Славія, Артанія

Русь

Хозарія і Русь

Київське князівство IX ст.

Аскольд і Дір

Рюрик та Рюриковичі

Норманська проблема

Перші паростки християнства на Русі

Формування давньоруської народності

Утворення Давньоруської держави

Теорії соціальної сутності Київської Русі

Олег Віщий

Дипломатія Давньої Русі

Еволюція давньоруської державності в X — 1-й третині XII ст.

Ігор

Ольга

Мал

Малуша

Святослав

Олег Святославич

Тмутараканське князівство

Ярополк Святославич

Київська земля

Володимир

Пантеон язичницьких богів

«Влесова книга»

«Змійові вали»

Червенські гради (Червенське князівство)

Охрещення Русі

Боротьба Русі з печенігами

Десятинна церква

Богатирські билини

Борис і Гліб Володимировичі

Святополк Окаянний

Лиственська битва 1024 р.

Ярослав Мудрий

Тмутараканський Мстислав

Софійський собор

Бібліотека Ярослава Мудрого

Заповіт Ярослава Мудрого 1054 р.

Анна Ярославна

Єлизавета Ярославна

«Повість временних літ»

Антоній

Битва на Альті 1068 р.

Печерський Феодосій

Ізяслав Ярославич

Святослав Ярославич

Нестор

Всеволод Ярославич

Іларіон (Никон?)

Волинська земля

Галицька земля

Євпраксія Всеволодівна

З'їзд князів у Вишгороді 1072 р.

Тріумвірат Ярославичів

Битва на Нежатиній ниві 1078 р.

Василько Ростиславич

«Руська правда»

Любецький з'їзд князів 1097 р.

Олег Святославич («Гориславич»)

Витичівський з'їзд князів 1100 р.

З'їзд князів на Золотчі 1101 р.

Святополк Ізяславич

Долобський з'їзд князів

Мономах Володимир

Повстання у Києві 1113 р.

Мстислав Великий

«Повчання Володимира Мономаха»

Анна (Янка) Всеволодівна

Феодальна роздрібненість Русі

Київська Русь

Ігор Ольгович

Борис Коломанович

Повстання у Києві 1146 р.

Володимирко (Володимир) Володарович

Ізяслав Мстиславич

Князювання Ізяслава у Києві

Берладник Іван Ростиславич

Ярослав Володимирович

Смолятич Климент

Туринський Кирило

Долгорукий Юрій

Повстання у Києві 1157 р.

«Слово о полку Ігоревім»

Святослав Ольгович

Боголюбський Андрій Юрійович

Ігор Святославич

Петро Бориславич

Київський літопис

Олег Ярославич («Настасьїч»)

Боротьба Русі з половцями

Берладники

Рюрик Ростиславич

Святослав Всеволодович

Роман Мстиславич

Галицько-Волинське велике князівство

Анна

Київська Русь

Кормильчич Владислав

Чермний Всеволод Святославич (Рудий)

Київський з'їзд князів 1223 р.

Битва Русі з монголами на р. Калці 28.V 1223 р.

Мстислав Романович на прізвисько Старий

Удатний (Удачливий) Мстислав Мстиславич

Володимир Рюрикович

Батиєва навала

Данило Галицький

Василько (Василій) Романович

Митуса

Битва під Ярославом 1245 р.

Михайло Всеволодич

Болохівська земля

«Києво-Печерський патерик»

Лев Данилович

Виникнення Львова

Галицько-Волинський літопис

Бродники

Карпіні Джованні де Плане

Литовське велике князівство

Італійські колонії у Північному Причорномор'ї

Завоювання Галицької землі Польщею 1349 р.

Загарбання Литвою Києва і наддніпрянських областей України

Київське князівство XIV—XV ст.

Володимир Ольгердович

Кревська унія 14.VIII 1385 р.

Приєднання Закарпаття до Угорщини

Загарбання Молдовою Буковини

Ідея східнослов'янської спільності та її життя в XII—XV ст.

Куликовська битва та її вплив на Україну

Боброк-Волинський Дмитро Михайлович

Українські землі під владою Польщі та Литви

Свидрнгайло Ольгердович

Олелько Володимирович

Семен Олелькович

Закріпачення селянства

Повстання під проводом Мухи

Виникнення козацтва

Вишневецький-Байда Дмитро

Формування української народності

Про термін «Україна»

Кримське ханство й Україна

Оріховський Станіслав

Люблінська унія Литви й Польщі 1569 р.

Річ Посполита й українські землі

Підкова Іван

Литвин Михайло (Михалон)

Литовські статути

Брестська церковна унія

Острозький Василь-Костянтин

Стрийковський Мацей-Станіслав

Полемічна література

Вишенський Іван

Запорозька Січ

Роксолана

Косинський Криштоф

Наливайко Северин

Кішка Самійло

Початок книгодрукування на Україні. Іван Федоров

Густинський літопис

Борецький Іван-Іов

Конашевич-Сагайдачний Петро

Хотинська битва

Київська академія

Федорович Тарас

Сулима Іван

Могила Петро Симеонович

Павлюк

Острянин Яків (Остряниця)

Потій Адам-Іпатій

Смотрицький Максим-Мелетій

Визвольна війна

Жовтоводська битва

Корсунська битва

Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович

Нечай Данило

Пилявецька битва

Кисіль Адам

Збаразька облога

Зборівська битва 5 — 6.VIII і Зборівський договір 8.VIII 1649 р.

Кривоніс (Перебийніс) Максим

Немирич Юрій

Берестецька битва

Золотаренки Іван

Батозька битва

Жванецька облога IX —XI 1653 р.

Зародження української державності

Входження України під протекторат Росії

Богун (Федоренко) Іван

Хмельницький Юрій Богданович

Виговський Іван Остапович

Сафонович Феодосій

Андрусівське перемир'я

Дорошенко Петро Дорофійович

Брюховецький Іван Мартинович

«Вічний мир» між Росією і Річчю Посполитою 6.V 1686 р.

Сірко Іван Дмитрович

Козацькі літописи

Літопис Самовидця

Літопис Величка

Літопис Грабянки. Григорій Іванович Грабянка

Гетьманщина

Самойлович Іван Самійлович

Мазепа Іван Степанович

Кочубей Василь Леонтійович

Гордієнко Кость

Войнаровський Андрій

Російсько-шведська (Північна) війна 1700—1721 pp. і Україна

Петрик (Іваненко Петро Іванович)

Палій (Гурко) Семен Пилипович

Прокопович Феофан

Орлик Пилип

Олешківська Січ 1709 —1728 pp.

Малоросійська колегія

Скоропадський Іван Ілліч

Апостол Данило

Розумовський Кирило

Нова Січ

Калнишевський Петро Іванович

Гайдамаки

Григорович-Барський Іван

Опришки

Довбуш Олекса Васильович

«Коліївщина»

Залізняк Максим

Гонта Іван

Задунайська Січ

Бортнянський Дмитро

Полетика Григорій

Поділи Речі Посполитої та возз'єднання Правобережної України з Лівобережною

Сковорода Григорій Савич

Капніст Василь

Українські землі на поч. XIX ст.

Запорожці на нових землях

Кріпосництво

Кармалюк Устим Якимович

Кобилиця Лук'ян

Декабристи

Пестель Павло Іванович

Котляревський Іван Петрович

«История Русов»

Початок українського культурного відродження

Культурне відродження на землях під владою Австрійської імперії

Польське повстання 1830 —1831 pp. на Правобережжі

Кирило-Мефодіївське товариство

Шевченко Тарас Григорович

Економічний розвиток до селянської реформи

Кримська війна

Піднесення антикріпосницького руху

Посилення суспільно-політичного руху

Скасування кріпосного права

Інші реформи Олександра II

Соціально-економічний розвиток після реформи 1861 р.

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель

Формування української нації

Валуєвський циркуляр і Емський акт

Лисенко Микола Віталійович

«Москвофіли» і «народовці»

Громади

Народники

Перші марксисти

«Братство тарасівців»

Українка Леся

Консолідація соціал-демократичного руху

Виникнення і еволюція Революційної української партії

Політичні партії на західноукраїнських землях

Франко Іван Якович

Більшовики і меншовики

Есери (соціалісти-революціонери)

Повстання на броненосці «Потьомкін»

Маніфест 17 жовтня 1905 р.

Ради робітничих депутатів

Початок профспілкового руху

Селянський союз

Шмідт Петро Петрович

Українська думська громада

«Просвіти»

Політична реакція

Столипінська реформа

Україна в 1-й світовій війні

Донцов Дмитро Іванович

Лютнева революція 1917 р.

Утворення місцевих органів влади

Центральна Рада

Грушевський Михайло Сергійович

Утворення рад в Україні

«Вся влада — радам!»

Гасло автономії України

Утворення українських політичних партій

Український національний конгрес

І Універсал Центральної Ради

Генеральний секретаріат

Винниченко Володимир Кирилович

Петлюра Симон Васильович

II Універсал Центральної Ради

Липнева політична криза

Корніловський заколот

Зміна гасел більшовицької партії

Жовтневі події у Києві

III Універсал Центральної Ради

Ультиматум Раднаркому

Утворення радянської «УНР»

Бош Євгенія Богданівна

IV Універсал Центральної Ради

Захоплення Києва радянськими військами

Брестський мир

Таємний додаток до Брестського договору

Окупація України німецько-австрійськими військами

Розпуск Центральної Ради

Скоропадський Павло Петрович

Українська Держава

Позиція політичних партій щодо Української Держави

Аграрна політика П. Скоропадського

Становище робітничого класу

Народна боротьба з окупантами

Національно-культурна політика П. Скоропадського

Василенко Микола Прокопович

Проблема Холмщини і Підляшшя

Кримська проблема

Збройні сили Української Держави

Утворення Директорії

Проголошення ЗУНР

Події в Північній Буковині та Хотинщині 1918 —1919 pp.

Події в Закарпатті 1918 —1919 pp.

Інтервенція військ Антанти

Внутрішня політика Директорії

Трудовий конгрес

Вторгнення радянських військ в Україну

Декларація про возз'єднання українських земель

Поразка Директорії

Утворення Раднаркому УСРР

Раковський Християн Георгійович

Організація державної влади

Петровський Григорій Іванович

«Воєнно-політичний союз»

«Воєнний комунізм»

Наступ денікінців в Україні

Денікінський окупаційний режим

Махно Нестор Іванович

Розгром Денікіна

Поразка петлюрівських військ

Відновлення радянської влади

Становлення однопартійної системи

Варшавська угода

Радянсько-польська війна

Війна з Врангелем

Ліквідація повстанської армії Н. Махна

Кубанська Народна Республіка 1918—1920 pp.

Останні епізоди визвольних змагань: 1920 — 1921 pp.

Мілітаризація української промисловості 1920 р.

Продрозкладка

Комітети незаможних селян (комнезами, КНС)

План ГОЕЛРО

Міжнародне становище УСРР

Економічна і політична криза 1921 р.

Нова економічна політика (неп)

Голод 1921—1923 pp.

Неп у промисловості

Концепція кооперування

«Автономізація» радянських республік

Курс на індустріалізацію

Чубар Влас Якович

Кооперативне будівництво

Зміцнення партійної диктатури

Українізація

Хлібозаготівельні кризи

«Великий стрибок» в індустріалізації

Новий господарський механізм

«Шкідники» і «саботажники»

«Соціалістичне змагання»

Суцільна колективізація

Експропріація заможних верств селянства

Деградація сільськогосподарського виробництва

Голод 1933 р.

Колгоспи як ланка командної економіки

Підсумки індустріалізації

Конституція СРСР 1936 р.

Масові репресії

«Культурна революція»

Пакт Ріббентропа — Молотова

«Визвольна місія» сталінщини на західноукраїнських землях

Радянізація західноукраїнських земель

Підготовка до війни

Міжнародні відносини напередодні вторгнення

Вторгнення гітлерівських армій

Окупаційний режим

Радянський партизанський рух

Організація українських націоналістів (ОУН) та Українська повстанська армія (УПА)

Бандера Степан Андрійович

Поразка нацистів та їхніх союзників

Возз'єднання Закарпатської України

Завершення Великої Вітчизняної війни

Польсько-український кордон

Відбудова

Каганович Лазар Мойсейович

Після Сталіна

«Велике десятиріччя»

Два десятиріччя «застою»

Перебудова

Проголошення незалежності України

Зміцнення національної державності

Політичні процеси

Економічна криза

Аграрні відносини

До нової Конституції України