ІСТОРІЯ УКРАЇНИ З ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Становлення і розвиток людського суспільства

Формування державотворчих традицій

Походження слов'ян та їх розселення на території України

КИЇВСЬКА РУСЬ

Становлення централізованої держави на чолі з Києвом

Піднесення та розквіт Київської Русі

Русь-Україна у період політичної роздробленості

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Об'єднання українських земель у складі Галицько-Волинського князівства

«Королівство Русі» Данила Галицького

Галицько-Волинська держава в останній третині ХІІІ — першій половині XIV ст.

Культура Русі-України княжої доби (IX—XIV ст.)

УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ

Литовсько-Руська держава

Польська експансія на українські землі в другій половині XIV — середині XVII ст.

Національний та релігійний рух в Україні у XVI — першій половині XVII ст.

Культура України XIV — першої половини XVII ст.

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО

Формування козаччини на українських землях

Запорізька Січ — вільна козацька республіка

Боротьба з турецько-татарською експансією

Козацько-селянські повстання кінця XVI — першої половини XVII ст.

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Причини та передумови національно-визвольних змагань українців

Перші перемоги

Воєнні дії між Україною і Польщею в 1649-1653 pp.

Українсько-московський договір та його реалізація в 1654—1657 pp.

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1657-1676 роки)

Загострення кризи української державності у 1657—1663 pp.

Розчленування України на Лівобережну та Правобережну

Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави

УКРАЇНА наприкінці XVII — у XVIII столітті

Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави

Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України, його остаточна ліквідація

Суспільно-політичне становище Слобідської, Південної, Правобережної та Західної України

Культура України у другій половині XVII-XVІІI ст.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (кінець XVIII — XIX століття)

Суспільно-політичне та економічне становище в кінці XVIII — першій половині XIX ст.

Початки національного відродження

Україна в умовах російських реформ другої половини XIX ст.

Український національний рух у 1860—1890-ті роки

ЗАХІДНА УКРАЇНА В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (кінець XVIII — XIX століття)

Розвиток західноукраїнських земель у кінці XVIII — першій половині XIX ст.

Революція 1848-1849 pp. та її вплив на розвиток краю

Перетворення Західної України на «П'ємонт» національного відродження (друга половина XIX ст.)

Українська культура XIX ст.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ на початку XX століття

Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині

Радикалізація національної боротьби на західноукраїнських землях

Україна в Першій світовій війні

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 років

Центральна Рада: становлення національної державності

Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях

Встановлення влади Директорії: відродження та занепад УНР

МІЖВОЄННА УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ

Українські землі в умовах насадження комуністичного режиму та втягнення до складу СРСР

Національна політика більшовиків в Україні

Трагедія соціалістичної модернізації

Становище української культури

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20—30-ті роки XX століття

Національна політика Польщі на окупованих територіях

Український визвольний рух

Становище українців Буковини, Бессарабії та Закарпаття

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1939 — початок 1950-х років)

Українські землі на першому етапі війни (вересень 1939 — червень 1941 pp.)

Встановлення фашистського окупаційного режиму та народний опір йому

Битва за Україну

Труднощі післявоєнної відбудови

ВІД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ДО НЕОСТАЛІНІЗМУ: УКРАЇНА в середині 1950-х - першій половині 1980-х років

Десятиліття контрольованого лібералізму

Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму (друга половина 1960-х — середина 1980-х років)

Дисидентський рух

УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ: 1985-1991 роки

Горбачовська «перебудова» в українському контексті

Зростання національної свідомості

Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність

СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Перші здобутки і перші втрати: Президент Леонід Кравчук

Україна в другій половині 1990-х років: Президент Леонід Кучма

Основні орієнтири зовнішньої політики

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ, ПОДІЇ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТІВ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.