Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України

Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України

Резюме

Частина І. Донбас

Технологічний вибух у Східній Україні: обставини і наслідки

Модерна колонізація Луганщини і Донеччини

Донбас на етапі модернізації Російської імперії (друга половина ХІХ ст.)

Напрями змін регіональної спільноти в капіталістичну добу

Донбас у роки воєнно-революційних випробувань

«Всесоюзна кочегарка»

Радянізація Донбасу

Радянська індустріалізація (1926‒1938)

Сталінська модернізація та її наслідки на Донбасі

Етнонаціональні зміни на Донбасі в міжвоєнний період

За фасадом парадної вітрини соціалізму

Економічний розвиток Донбасу по війні

Ціна відродження Донбасу

Проблеми соціогуманітарного та етнокультурного відтворення регіональної спільноти між Війною і Незалежністю

Український Донбас: проблеми регіонального розвитку на тлі сучасного етапу націєтворення

Економіка Донбасу в народногосподарському комплексі України

Регіональна спільнота в контексті процесів становлення державності

Донбас у суспільно-політичному просторі України

Донбас у системі координат “двох Україн”

«Східна весна» та її наслідки на Донбасі

Війна на Сході

Війна в соціокультурному просторі українського Донбасу

Історична доля Донбасу: підсумки

Частина ІІ. Крим

Крим на цивілізаційному стику

Крим: півострів – периферія ойкумени – країна – провінція

Від Московського царства до Російської імперії

Імперські інтеграційні практики та їх наслідки в регіональному розрізі (XVIII‒ХІХ ст.)

Адміністративний устрій

Економічне життя

Етнонаціональна ситуація

Проблеми етнокультурного життя

Суспільно-політичний простір

Крим у вогні воєнно-революційних змагань (1917‒1921 рр.)

Наслідки радянських інтеграційних практик у Криму (1921‒1991 рр.)

Народження Кримської АСРР

Господарський простір Криму

Політика коренізації в Криму

Етнокультурний поступ громад у часи коренізації

Етнодемографічні зміни впродовж міжвоєнного періоду

Повоєнний Крим: ціна відновлення

Передача Криму Україні

Крим у складі УРСР

Проблеми регіонального розвитку в контексті сучасного етапу націєтворення

Крим у суверенній Україні

Соціально-економічне життя Криму в добу Незалежності: регіональні проблеми на тлі загальних трендів

Кримське питання і завдання націєтворення

Пріоритети та перспективи етнокультурного поступу Криму

Крим в обіймах «русского мира»

Анексія Криму

Проблеми суспільно-політичного й етнокультурного життя

Економічна ситуація

Історична доля Криму: підсумки

Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті (висновки і рекомендації)

ПриміткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.