ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СЛОВНИК-ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПЕРЕДМОВА

ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН ГРОМАДЯНИН КРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

АБЕТКА

АБСОЛЮТИЗМ

АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ

АВАРИ

АВТОКРАТІЯ

АВТОНОМІЯ

АВТОХТОНИ

АВТОХТОНИ

АГРАРНА ПОЛІТИКА

АГРЕСІЯ

АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНЕ УПРАВЛІННЯ

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 24. 08. 1991 р.

АКТ 30 ЧЕРВНЯ 1941 р.

АЛЧЕВСЬКІ

АЛЬТЕРНАТИВА

АНАРХІЗМ

АНАРХІЗМ В УКРАЇНІ

АНДРУСІВСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я 1667 р.

АНТАНТА

АНТИ

«АНТИКОМІНТЕРНІВСЬКИЙ ПАКТ» 1936 р.

АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ

АНТРОПОЛОГІЯ

«АПОСТОЛ»

АРТЕФАКТИ

АРХЕОЛОГІЯ

АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

АСИМІЛЯЦІЯ

АСКОЛЬД

«БАГАТОВЕКТОРНА ПОЛІТИКА»

БАГАТОПАРТІЙНІСТЬ

БАЗАВЛУЦЬКА СІЧ

БАТУРИН

«БЕРЕЗІЛЬ»

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 р.

БЕРЕСТЕЙСЬКА БИТВА 1651 р.

БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ 1596 р.

БИТВА ЗА ДНІПРО 1943 р.

БІЛГОРОДСЬКА ЗАХИСНА ЛІНІЯ

БІЛОВЕЗЬКА УГОДА 1991 р.

БОГУН ІВАН ФЕДОРОВИЧ

БОЯРИ

БРАТСТВА XV - XVII ст.

БРАТСТВО ТАРАСІВЦІВ 1890 р.

БРЕСТСЬКИЙ ДОГОВІР РСФРР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРТНОГО СОЮЗУ 3. 03. 1918 р.

БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР УНР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ

БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ (1623 - 1668 рр.)

БУДДИЗМ

БУЛАВА

БУНЧУК

БУРГОМІСТР

БУРЛЯЙ (БУРЛИЙ) КОНДРАТ ДМИТРОВИЧ

БЮРОКРАТИЗМ

ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР

ВАНДАЛІЗМ

ВАРВАРИ

ВАРЯГИ

ВАСАЛІТЕТ

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1941-1945 рр.

ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

ВЕЛИКИЙ КОРОННИЙ ГЕТЬМАН

ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЙ ШОВІНІЗМ

ВЕНЕДИ

ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВЕТО

ВИБОРИ

«ВИВІД ПРАВ УКРАЇНИ»

ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ

ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648 - 1654 рр.

ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ

ВИШНИВЕЦЬКИЙ ДМИТРО (БАЙДА)

ВИШНИВЕЦЬКИЙ-КОРИБУТ ЄРЕМІЯ-МИХАЙЛО

ВИШНИВЕЧЧИНА

ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ

«ВІК»

ВІЧЕ

«ВІЧНИЙ МИР» 1686 р.

ВОЄВОДА

«ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ»

ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ (МОНОМАХ)

ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ (ВЕЛИКИЙ)

ВОЛОШИН АВГУСТИН ІВАНОВИЧ

ВОЛЮНТАРИЗМ

ВОТЧИНА

ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВУЗО)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВУЦВК)

ГАДЯЦЬКИЙ ТРАКТАТ 1658 р.

ГАЙДАМАК

ГАЙДАМАКИ

ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГАНЗА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ БУНЧУЖНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ

ГЕОПОЛІТИКА

ГЕТЬМАН

ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ

ГЕТЬМАНЩИНА

ГІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

ГОРОДИЩА

ГОЛОД 1946 - 1947 рр.

ГОЛОДОМОР 1932 - 1933 рр.

ГОЛУБОВИЧ ВСЕВОЛОД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРАФІТІ

ГРЕЦЬКІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я

ГРИВНЯ

«ГРОМАДИ»

ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ

ГУНЯ ДМИТРО ТИМОФІЙОВИЧ

ДАНИЛО РОМАНОВИЧ (ГАЛИЦЬКИЙ)

ДВОВЛАДДЯ

ДЕКАБРИСТИ

ДЕКАБРИСТИ В УКРАЇНІ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ 1990 р.

ДЕНОНСАЦІЯ

ДЕПОРТАЦІЯ

ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА

ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА В КИЄВІ

ДИДАСКЛ

ДИКЕ ПОЛЕ

ДИПЛОМАТІЯ ФЕОДАЛЬНОЇ РУСІ

ДИРЕКТОРІЯ УНР 1918 - 1920 рр.

ДИСИДЕНТИ

ДІАСПОРА

ДІР

ДОКУМЕНТИ

ДОНЦОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ

ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

ДРУКАРСЬКА СПРАВА В УКРАЇНІ

ДУМИ

ДУКАЧ (ЛИЧМАН)

ДУУМВІРАТ

ЕКСТРАТ ПРО СЛОБІДСЬКІ ПОЛКИ

ЕМСЬКИЙ АКТ 18. 05. 1876 р.

ЕМФІТЕВТИЧНЕ ПРАВО

ЕНЕОЛІТ

ЕПІГРАФІЧНІ ПАМ'ЯТКИ

ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ЕТНІЧНІСТЬ

ЕТНОГЕНЕЗ

ЕТНОГЕОГРАФІЯ

ЕТНОГРАФІЯ

ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ЕТНОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ

ЕТНОЛІНГВІСТИКА

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАРОДІВ

ЕТНОЛОГІЯ

ЕТНОС

ЕТНОЦЕНТРИЗМ

ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА РАДА (ЗУР)

ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ (1776-1828 рр.)

ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА (ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ, ЗАКАРПАТТЯ)

ЗАКУПИ

ЗАЛІЗНИЙ ВІК

ЗАЛІЗНИЙ ШЛЯХ

ЗАПОРОЗЬКА СІЧ (ХVІ-ХVIII ст.)

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)

ЗЕМСТВА

ЗОЛОТІ ВОРОТА В КИЄВІ

ЗОЛОТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІГУМЕН

ІЗЮМСЬКИЙ ШЛЯХ

ІЄРОМОНАХ

ІЛАРІОН

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА МОВНА СІМ'Я

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

ІСЛАМ

ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД

ІСТОРИЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ

ІСТОРІЯ

ІСТОРІОГРАФІЯ

«ІСТОРІЯ РУСІВ»

КАЛЬМІУСЬКИЙ ШЛЯХ (КАЛЬМІУСЬКА САКМА)

КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ (1773-1842 рр.)

КАТЕХІЗИС

КЕЛЬТИ

КЕРЕЯ (СІРЯК, ЗАТУЛА, КОБЕНЯК, БУРКА, СВИТА З КОБЕНЯКОМ)

КЕРСЕТКА

КИЄВО-БРАТСЬКИЙ МОНАСТИР

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ МОНАСТИР

КИЇВ

КИЇВСЬКА РУСЬ

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО (БРАТСТВО)

КІММЕРІЙЦІ

КІШКА САМІЙЛО

КНЯЗЬ

КОДАК

КОЖУХ

КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ХVІІ-ХVІІІ ст. (ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ, ГЕТЬМАНЩИНА)

КОЗАК

КОЗАЦТВО ЗАПОРОЗЬКЕ (НИЗОВЕ)

КОЗАЦТВО РЕЄСТРОВЕ

КОЗАКИ НЕРЕЄСТРОВІ

КОЗАЦТВО ГОРОДОВЕ (МІСЬКЕ)

КОЗАЦТВО СЛОБІДСЬКЕ

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КОМЕНДАЦІЯ

КОМІТЕТИ БІДНОТИ (КОМБІДИ)

КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КОМНЕЗАМИ)

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (КПУ)

КОНДРАТЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (ШАРГЕЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ; 1897 - 1941 рр.)

КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЯ УНР (СТАТУТ ПРО ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ, ПРАВА І ВОЛЬНОСТІ УНР)

КОНСТИТУЦІЯ УРСР

КОНФЕДЕРАЦІЯ

КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ

КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

КРИВОНІС МАКСИМ

КРАЙКИ (ОПРАВКИ, ПОПРУЖКИ)

КРИМ (до XV ст. ТАВРИДА, ТАВРИКА, ТАВРИАНІЯ)

КРІПОСНЕ ПРАВО (КРІПАЦТВО)

КРОМАНЬЙОНЕЦЬ

КРУТИ

КУНА

КУРГАНИ

ЛАТИФУНДІЯ

ЛЕВИЦЬКИЙ КОСТЬ АНТОНОВИЧ

ЛИТОВСЬКИЙ СТАТУТ

ЛІТОПИС

ЛІТОЧИСЛЕННЯ

ЛУКАШЕВИЧ ВАСИЛЬ ЛУКИЧ

ЛЮБЕЦЬКИЙ З'ЇЗД 1097 р.

ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569 р.

ЛЮСТРАЦІЯ

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО

МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ

МАНДРІВНІ ДЯКИ

МАНУФАКТУРА

МАРГІНАЛІЗАЦІЯ

МАХНО (МІХНЕНКО) НЕСТОР ІВАНОВИЧ

МЕНТАЛІТЕТ

МЕТАЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ

МЕТОД ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

МІГРАЦІЯ

МІХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

МІКРОЕТНОНІМ

МОГИЛА ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ

МОСКВОФІЛЬСТВО

МУДРИЙ ЯРОСЛАВ

МУРАВСЬКИЙ ШЛЯХ

НАЛИВАЙКО СЕВЕРИН (ПАВЛО-СЕМЕРІЙ (СЕВЕРИН) КРАВЧЕНКО-НАЛИВАЙКО

НАМИСТО

НАРОДНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УНР

НАРОДОВЦІ

НАРРАТИВНІ ПИСЬМОВІ ДЖЕРЕЛА

НАЦІОНАЛІЗМ

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ

НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ

НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ

НЕСТОР

НОМАДИ, НОМАДИЗМ

НОРМАНИ

«НОРМАНСЬКА ТЕОРІЯ»

НУМІЗМАТИКА

ОБРЯД

ОБСКУРАНТИЗМ

ОЙКУМЕНА

ОКУПАЦІЯ ФАШИСТСЬКА 1941 - 1944 рр.

ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

ОПРИШКИ

ОРЛИК ПИЛИП

«ОСНОВА»

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ

ОСТРЯНИН (ОСТРЯНИЦЯ) ЯКІВ

ОЧІПОК (ОЧЕПОК, ЧЕПЕЦЬ, ЧІПЕЦЬ, КАПТУР, КАПОР)

ОЧКУР

ПАВЛИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

ПАЛЕОЛІТ

ПАНЕГІРИК

ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ

ПАТРІОТИЗМ

ПЕРГАМЕН (ПЕРГАМЕНТ)

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД СЕЛЯНСЬКИХ, РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У КИЄВІ

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У ХАРКОВІ

ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ

ПЕТРУШЕВИЧ ЄВГЕН ОМЕЛЯНОВИЧ

ПЕШТА РОМАН

ПІДПІЛЛЯ КОМУНІСТИЧНЕ

ПІДПІЛЛЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ (УКРАЇНСЬКЕ)

ПЛАХТА

ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

ПОЕТИКА

ПОЛЕМІКА

ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА

ПОЛІТОНІМ

ПОЛЮДДЯ

ПОЛЯНИ

ПОЛЬНИЙ ГЕТЬМАН

ПОСПОЛИТІ

ПОСТОЛИ

ПРАБАТЬКІВЩИНА СЛОВ'ЯН

«ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ»

ПРАВО СТАВРОПІГІЇ

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА РУСІ-УКРАЇНИ

ПРЕФЕКТ

ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН

«ПРОСВІТА»

ПУЛ

РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ДОГОВІР ПРО НЕНАПАД 1939 р.

РАЙФАЙЗЕНКА

РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ (РУП)

РЕСПУБЛІКА

РЕФЕРЕНДУМ (ПЛЕБІСЦИТ)

РІЧ ПОСПОЛИТА (РЕСПУБЛІКА)

«РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

РОМАН МСТИСЛАВИЧ

РУЇНА

РУСИ

РУСИНИ

РУСТИКАЛЬНІ ЗЕМЛІ

РУСИФІКАЦІЯ

РУСЬ

РУСЬКА ЗЕМЛЯ

«РУСЬКА ПРАВДА»

«РУСЬКА ТРІЙЦЯ»

РЯДОВИЧІ

САГАЙДАЧНИЙ (КОНАШЕВИЧ) ПЕТРО КОНОНОВИЧ

САКОВИЧ КАСІЯН (КАЛЛІСТ)

САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ

САП'ЯНЦІ (ЧОРНОБРИВЦІ)

САРМАТИ

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.

СВИТА

СІВЕРЯНИ

СІРКО ІВАН ДМИТРОВИЧ

СІЧОВИЙ РУХ

СКІФИ

СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ

СКЛАВЕНИ (СКЛАВИНИ)

СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ

СКОРА ЯКІВ

СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ

СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ

СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА (СЛОБОЖАНЩИНА)

СЛОБІДСЬКІ КОЗАКИ

СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ

СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ

СЛОВ'ЯНОФІЛИ

СЛОВ'ЯНИ

СЛОВ'ЯНСЬКІ АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

СОБОРНА УКРАЇНА

СОТНИК

СНД

СОЛЯНИЙ ШЛЯХ

СОФІЙСЬКИЙ СОБОР У КИЄВІ

СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

«СПІЛКА» (УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА «СПІЛКА»)

СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

СТУС ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ

СУБЕТНОС (ЕТНОГРАФІЧНА ГРУПА)

СУВЕРЕНІТЕТ

ТАРТАК

ТЕРЕЩЕНКИ

ТЕТЕРЯ (МОРЖКОВСЬКИЙ, МОШКОВСЬКИЙ) ПАВЛО ІВАНОВИЧ

ТМУТАРАКАНЬ (ТАМАТАРХА)

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)

ТОТАЛІТАРИЗМ

ТРАДИЦІЇ

ТРІУМВІРАТ ЯРОСЛАВИЧІВ

ТЮРКИ

УКРАЇНІЗАЦІЯ

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УАПЦ)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (УГКЦ)

УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УДП)

УКРАЇНСЬКА ЗАХИСНА ЛІНІЯ

УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (БОРОТЬБИСТІВ)

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (БОРОТЬБИСТІВ) - УПЛСР

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (УПСР)

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-САМОСТІЙНИКІВ (УПСС)

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ (УПСФ)

УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ (УСДРП)

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 - 1921 РР.)

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

«УКРАЇНСЬКИЙ БУРЖУАЗНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ»

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС

УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКА (ПЕРЕЯСЛАВСЬКА) УГОДА 1654 р.

УЛЬТИМАТУМ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАДІ

УНІВЕРСАЛИ

УНІЯ

УСТАВ

ФЕДЕРАЦІЯ

ФРАКЦІЯ

ХАРКІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКО-КИЇВСЬКЕ ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО

ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН-ЗІНОВІЙ МИХАЙЛОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ

ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ

ХРЕЩЕННЯ РУСІ

ХРИСТИЯНСТВО

ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМОВИЧ

ШАРОВАРИ

«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»

ШКІЛЬНА ДРАМА

ШЛЯХТА

ШОВІНІЗМ

ЮДАЇЗМ

ЮПКА (КУРТКА, КОХТА)

ЯЗИЧНИЦТВО

ЯРОСЛАВОВИ ВАЛИ

ЯХИМОВИЧ ГРИГОРІЙ

ЯХНЕНКИ

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

2 млн.років тому

1 млн. років тому

IV-III тис. до н. е.

IX-VII ст. до н. е.

VII-III ст. до н. е.

І-II ст.

IV-VII ст.

VIII-IX ст.

860-866

882

882-912

911

912-945

945-964

964-972

980-1015

988

1019-1054

1037

1097

1113

1113-1125

1187

1199

1223

1237-1240

1238

1350-1352

1362

1385

1387

1410

1413

1449

1529

1554-1556

1566

1569

1572

1572(2)

1588

1591-1593

1594-1596

1596

1616

1621

1625-1638

1648-1676

1648

1649

1651

1652

1653

1654, 8 січня

1654, березень

1657

1657-1659

1658

1659

1659-1663

1659

1660

1661

1663-1668

1663-1665

1665

1665-1676

1667

1668-1672

1669

1672-1687

1674

1676-1681

1677-1681

1681

1686

1687-1708

1708-1722

1709, червень

1710

1714

1722-1727

1722-1723

1727-1734

1727

1734-1750

1764

1768

1772

1775

1781

1783

1783

1785

1793

1795

1798

1803

1805

1812, червень

1812-1835

1818-1821

1820

1821

1825, грудень

1825, грудень - 1826, січень

1827-1830

1830-1831

1833-1837

1834

1840

1843-1844

1846-1847

1847-1848

1848, травень

1848

1853-1856

1855

1856

1861, лютий

1861-1862

1863

1863

1864

1865

1865

1867

1868

1875

1876

1876-1879

1877

1880-1881

1882

1890

1892

1897

1897

1897

1900

1900

1905, 9 січня

1905

1905, червень

1905, жовтень

1905, жовтень

1905, грудень

1906, листопад

1907, 3 червня

1908

1914, лютий

1914, серпень

1914

1914

1914

1917, 27 лютого

1917, 3-4 березня

1917, 23 червня

1917, серпень

1917, 20 листопада

1917, 3 грудня

1917, 12 грудня

1917, 5 грудня

1918,11 січня

1918, 26 січня

1918, 26 січня

1918, 18 лютого

1918, 29 квітня

1918, 29 квітня

1918, листопад

1918, 14 листопада

1918, 14 грудня

1919, 22 січня

1919, 6 січня

1919, 10 березня

1919, 3 грудня

1919, 11 грудня

1919, 16 грудня

1920, квітень

1920, 25 квітня

1920, 6 травня

1920, 26 травня

1920, 12 жовтня

1920, листопад

1921, березень

1921, 18 березня

1921-1923

1922, 30 грудня

1923, березень

1923, 20 вересня

1924

1925, грудень

1925-1928

1928-1932

1928

1929, січень

1929

1930

1932-1933

1932, жовтень

1933-1937

1937, січень

1938, 11 жовтня

1939, 15 березня

1939, 23 серпня

1939,1 вересня

1939, 17вересня

1939, вересень

1940, червень

1941, 30 червня

1941, липень-вересень

1941, жовтень-липень

1942, 20 червня

1942, жовтень

1942, 18 грудня

1942

1943, листопад

1944, липень

1944, 28 жовтня

1945, 6 травня

1945, 9 травня

1946-1947

1947, квітень

1949, грудень

1950, 5 березня

1953, 5 березня

1953, червень

1954,19 лютого

1956, лютий

1957, травень

1959, 15 жовтня

1960, лютий

1961, січень

1963, липень

1972, травень

1976, жовтень

1985, квітень

1986, 26 квітня

1988

1989, вересень

1989, жовтень

1989, березень

1990, 16 липня

1991, серпень

1991, 24 серпня

1991, 1 грудня

1991, 8 грудня

1992, 15 січня

1992, 19 лютого

1993, 2 липня

1994, 27 березня

1994, червень

1995,8 червня

1996, 28 червня

1997, 30 травня

1997, 9 липня

1998, 29 березня

1999, жовтень - листопад

2000, 16 квітня

2000, осінь - 2001, весна

2001, січень

2001, січень

2004, 26 грудня

2005, 21 грудня

2006, 27 липня -3 серпня

2006, 26 листопада

2007, 30 вересня

2008, липень

2010, 7 лютого

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ УКРАЇНА

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА (СЛОБОЖАНЩИНА)

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

400-300 тис. до н.е.

V - III тис. до н.е.

II - поч. I тис. до н.е.

VIII - сер. VII ст. до н.е.

др. пол. VII ст. до н.е.

III- II ст. до н.е.

V - VII ст. н.е.

VIII - Х ст.

VIII - Х ст.

884

60-ті рр. Х ст.

1185

ХІІІ ст., кін. - 30 - поч 40-хрр.

XV - XVI ст.

кін. XVI ст.

1599-1600

1635-1658

1638, травень

1652

1655

1655-1658

1656

1658

кін. 50-х рр. XVII ст.

1659

1689

1708

Кін. 1708 -поч. 1709

1670-1671

1678-1680

1680

1685

1687, 25 липня (4 серпня)

1688

1691

1709, січень

1719

1722-1794

1724

1726

1726

1731-1733

1732

1732-37

1743

1753-1785

1763, 11 березня

1765

1780, 25 квітня

1781, 21 вересня

1785, 1787, 1788

1796

1805, 17січня

1808

1814

1816

1818

1819

1833-1838

1835

1835, 25 червня

1836

1843-1920

1862

1866

1874

1878

1879, 9 лютого

1879

1885, 15 вересня

1896, 1 грудня

1897, 5 грудня

1896-1902

1899

1900, 26 лютого

1901-1902

1905, кін. квітня

1906

1909

1913,14грудня

1915

1917,8 березня

1917, 11 серпня

1917, 24-25 вересня

1917, 9-10 грудня

1917-1934 (з перервами)

1918, 8 квітня

1918, 18 листопада

1919, грудень

1920

1922, квітень

1923, 26 січня

1925, 28-31 травня

1925-1929

1928

1930, 6-15 листопада

1931, 1 жовтня

1932, 27 лютого

1932, 10 жовтня

1932, 15 грудня

1935, 24 березня

1939

1940

1940

1941, 20 вересня

1941, вересень-жовтень

1941, кін. вересня - 25 жовтня

1941, 24 жовтня

1941, жовтень -1943, лютий

1942,12-19 травня

1942, 27 жовтня

1943, 3 березня

1943, 4-25 березня

1943, 8 березня

1943, 23 серпня

1943, Грудень

1945, 8 січня

1945, 1 лютого

1958, 26 лютого

1960, грудень

1968, 25 січня

1969, 25 березня

1970, грудень

1975, 23 серпня

1992, 30 березня

1993, грудень

1995, 28 червня

1996, 14 лютого

1998, 29 березня

1998, 29 березня

1999, 11 жовтня

1999, 29 грудня

1999, 27 червня

2000, 21 серпня

2000, 29 листопада

2002, 31 березня

2002, 19 грудня

2003, 5 квітня

2003, 15 червня

2003, 21 серпня

2003, 26 грудня

2003, 23 серпня

2005, 1 серпня

2005, 2 серпня

2005, 22 серпня

2005, 23 серпня

2005, 23 серпня

2006, 24 лютого

2006, 6 березня

2006, 4 квітня

2006, 27 травня

2006, 21 липня

2006, 19 серпня

2006, 5 вересня

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ВЕЛИКІ КНЯЗІ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (КИЇВСЬКОЇ РУСІ)

ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.