МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (НЕП) — перехід більшовицької партії від політики воєнного комунізму до еквівалентного обміну продукцією між містом і селом на основі ринкових відносин. Започаткований X з'їздом РКП(б) у березні 1921. Викликаний подальшою неспроможністю комуністичного розподілу шляхом реквізиції продукції селянських господарств. Упроваджуючи НЕП, держава зберігала контроль над ринком, обмежуючи приватника на користь державного сектора економіки.

До найважливіших заходів НЕП належали: грошова реформа (1922— 1924), денатуралізація додаткової та організація кредитно-банківської, біржевої систем, створення державної і кооперативної та легалізація приватної торгівлі; денаціоналізація дрібних промислових підприємств шляхом їх передання в оренду, дозвіл на концесії, концентрація великих підприємств державної власності у трестові об'єднання та запровадження принципу комерційного розрахунку в діяльності цих об'єднань; кооперація сільськогосподарського виробництва. Наприкінці 20-х років відбувається згортання НЕП.

О.Мовчан[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I-Ї-Й] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P] [C] [T] [У] [Ф] [X] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ю] [Я] [Всі]