МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ГРОМАДИ — напівлегальні організації української інтелігенції культурницького і суспільно-політичного спрямування, що діяли у другій половині XIX — на початку XX ст. Виникли в умовах пожвавлення національного руху як вияв прагнень інтелектуальної еліти. Громади не мали усталених програм і не були чіткими організаційними структурами, а лише згуртовували найбільш активну національно свідому інтелігенцію і студентство. З 1859 вони діяли в Полтаві, Києві, згодом у Харкові, Одесі, Чернігові, Єлисаветграді на ґрунті об'єднання зусиль у культур-но-просвітницькій галузі, заснування недільних шкіл з українською мовою викладання та видання популярних брошур. Частина громадівців не обмежувалася культурницькою працею і брала участь у революційному русі. Царський уряд, занепокоєний діяльністю громад, ліквідував недільні школи (1862), заборонив видання науково-популярної і релігійної літератури українською мовою (Валуєвський циркуляр 1863), здійснив арешти найактивніших громадівців, загальмувавши на певний час культурно-національний рух. Громади відновилися в 70-х роках у різних містах України та за її межами. Саме у зв'язку з громадівським рухом з'явився термін "українофіли" — спочатку у правлячих колах і з певним негативним відтінком. Згодом і самі діячі культурно-національного руху, яких цікавили проблеми української історії, культури, мови, літератури, етнографії, називали себе українофілами (подібно до слов'янофілів). Активними громадівцями в Києві були В.Антонович, Ф.Вовк, П.Житецький, М.Драгоманов, М.Лисенко, в Одесі — Л.Смоленський, ОАндрієвський, В.Мальований, Д.Овсянико-Куликовський, в Полтаві — Д.Пільчіков, в Єлисаветграді — брати Тобілевичі, в Чернігові — С.Нос та ін. На початку XX ст. з ініціативи громадівців засновувалися "Просвіти". Деякі члени громади намагалися позбавитися аполітичності й пов'язували свою діяльність з революційними партіями. У більш широкому значенні громади — згуртування осіб українського походження, в т.ч. на еміграції.

Н.Шип[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I-Ї-Й] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P] [C] [T] [У] [Ф] [X] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ю] [Я] [Всі]