МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНЦІ — автохтонне населення України, найбільша етнічна спільнота на її території (за переписом 1989 — 37,4 млн). Крім того, близько 10 млн. українців проживають за межами України, складаючи т.зв. діаспору. Питання етногенезу українців залишається дискусійним. Українська історична традиція (М. Грушевський, П.Дорошенко та ін.) виводить витоки українського народу з первісного землеробського населення, яке набуло етнічної ідентичності напередодні Давньоруської держави. В російській історіографії існувала концепція М.Погодіна, за якою українці — це вихідці з Галичини та Волині після татаро-монгольської навали, які заселили землі, на яких раніше проживали росіяни, що емігрували на північ. Радянська історіографія стверджувала, що українська народність сформувалася в XII—XV ст. унаслідок поділу давньоруської на росіян, українців та білорусів. Традиційними територіями розміщення українців були і залишаються такі історично-етнографічні зони, як Наддніпрянщина, Поділля, Слобожанщина, Полісся, Прикарпаття, Волинь, Закарпаття. Значно менше етнічних українців мешкає в Криму та Донбасі. У складі українського народу існують невеликі за кількістю етнографічні групи — гуцули, лемки, бойки, русини — в західних областях; литвини та поліщуки — на Поліссі.

За традиційним господарсько-культурним типом українці є осілими землеробами. З початком промислового розвитку зростає кількість українців у містах (в 1989 — 65,8% їх загальної кількості в Україні, або 22,5 млн. осіб). У складі Російської імперії та СРСР українці піддавалися наполегливій русифікації, що призвело до зменшення частки українців, що вживають рідну мову, до падіння культурної самобутності. Із здобуттям незалежності відкрилися можливості для відродження етнічної своєрідності українців. Серед віруючих українців найбільше послідовників православ'я. В західних регіонах більшість віруючих є греко-католиками.

А. Стрілко[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I-Ї-Й] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P] [C] [T] [У] [Ф] [X] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ю] [Я] [Всі]