МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ПАНСЛАВІЗМ — політично-ідеологічна доктрина, в основу якої покладена ідея політичного об'єднання усіх слов'ян у формі федерації. Уперше термін ужито в Чехії И.Геркелем у 1826. До середини XIX ст. завершилося оформлення доктрини. Суттєвим стимулом до появи панславізму прислужилися праці відомих дослідників слов'янства — Й.Гердера, Ф. Шеллінга, Й.Добровського, В.Дуріха, П.Шафарика та ін. У Росії ідеями П. захопилася значна частина інтелігенції, т.зв. слов'янофіли — О.Хомяков, брати І. та П. Кірєєвські, К. та І. Аксакови, Ю.Самарін та інші, які переважно виступали проти західних впливів. В Україні ідеї панславізму поширилися в першій чверті XIX ст. їхній вплив був помітний у діяльності ложі "З'єднаних слов'ян" у Києві (1818— 1819), товариства "Об'єднаних слов'ян" (1823—1825), у програмі Кирило-Мефодіївського братства (1845—1847), у працях деяких учених (М.Максимович, О.Бодянський та ін.). У другій половині XIX ст. доктрина панславізму стає найбільш популярною в Росії, що надає їй російськоцентристського характеру. На скликаному російськими слов'янофілами Всеслов'янському конгресі у Москві (1857) пропагувалася ідея релігійної (православної) і мовної єдності слов'ян, за якою має прийти політична єдність. У конгресі не взяли участі поляки та українці. Внутрішня ситуація і зовнішні труднощі Росії зменшили популярність ідей панславізму наприкінці XIX ст., але вони відродилися щойно після революції 1905 у формі неопанславізму (або неославізму), головним адептом якого був граф В.Бобринський. В Україні на той час у зв'язку з піднесенням національної свідомості панславізму виявлявся тільки у формі культурного слов'янофільства. Радянський режим спочатку засуджував панславізм, але із зміцненням у настроях верхівки від середини 30-х років шовіністичних мотивів він знову береться на озброєння, особливо в часи Другої світової війни та після неї, коли у різних країнах почали утворюватися з ініціативи та за участю комуністів слов'янські комітети. Наприкінці 40-х — на початку 50-х років вони поступово припинили своє існування.

О.Кубальський[А] [Б] [В] [Г] [Д] [E] [Є] [Ж] [З] [I-Ї-Й] [K] [Л] [M] [H] [O] [П] [P] [C] [T] [У] [Ф] [X] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ю] [Я] [Всі]