Історія України - Основні дати, події, коментарі

РОЗДІЛ I. ПРАДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. ПЕРІОДИ

ТЕМА 2. НАЙДАВНІШІ НАРОДИ ТА РАННЬОДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

ТЕМА 3. СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ

РОЗДІЛ II. СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА 4. КИЇВСЬКА РУСЬ

ТЕМА 5. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В (ХIV-XVI СТ.)

ТЕМА 7. КОЗАЦЬКА ДОБА, ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА (КІНЕЦЬ XV - СЕРЕДИНА XVIII СТ.)

РОЗДІЛ III. НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1649-1657 РР.)

ТЕМА 9. ДОБА РУЇНИ. ГЕТЬМАНЩИНА

ТЕМА 10. ГЕТЬМАНУВАННЯ І. МАЗЕПИ. НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ РОСІЙСЬКИМ ЦАРИЗМОМ - ПОЧ. XVIII СТ. – ОСТ. ЧЕТВЕРТЬ XVIII СТ.

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

РОЗДІЛ IV. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920 РР)

ТЕМА 13. ГЕТЬМАНАТ СКОРОПАДСЬКОГО

ТЕМА 14. ДОБА ДИРЕКТОРІЇ. УНР

ТЕМА 15. ДОБА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

РОЗДІЛ V. УКРАЇНА В РАДЯНСЬКИЙ ЧАС

ТЕМА 16. УКРАЇНА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

ТЕМА 17. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1939-1945 РР.

ТЕМА 18. УКРАЇНА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946-1964 РР.)

ТЕМА 19. УКРАЇНА В ПЕРІОД КРИЗИ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ VI. СУЧАСНА УКРАЇНА

ТЕМА 20. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ТЕМА 21. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1991-2008 РР.)Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.