Історія України - Навчальний посібник - А. І. Чуткий

Вступ

Розділ 1. Найдавніша історія України

Найдавніша історія України (1 млн років тому — ІІ тис. до н. е.)

Кочові племена та давньогрецькі колонії на території України (І тис. до н. е. — поч. І тис. н. е.)

Походження слов’ян. Давня історія східних слов’ян

Розділ 2. Київська Русь. Галицько-Волинське князівство

Київська Русь

Галицько-Волинське князівство (1199-1340)

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Розділ 3. Україна в другій половині XIV — першій половині XVII ст.

Захоплення українських земель іноземними державами у XIV-XVI ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої (1569-1647)

Українська культура в XIV — першій половині XVII ст.

Розділ 4. Національно-визвольна війна 1648-1657 рр. Україна у другій половині XVII ст.

Національно-визвольна війна (1648-1657)

Україна у 1657-1663 рр.

Правобережна Гетьманщина у 1663-1683 рр.

Лівобережна Гетьманщина у 1663-1687 рр.

Бахчисарайський договір та “Вічний мир”

Розділ 5. Українські землі наприкінці XVII-XVIII ст.

Лівобережна Гетьманщина у 1687-1764 рр.

Слобідська Україна у другій половині XVII-XVIII ст.

Запорозька Січ у другій половині XVII-XVIII ст.

Південна Україна у другій половині XVIII ст.

Правобережна та Західна Україна у XVIII ст.

Українська культура у другій половині XVII-XVIII ст.

Розділ 6. Українські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Українські землі під владою Російської імперії у першій половині XIX ст.

Українські землі під владою Австрійської імперії (кінець XVIII — перша половина XIX ст.)

Українська культура у першій половині XIX ст.

Розділ 7. Україна у другій половині XIX — на початку XX ст.

Підросійська Україна у другій половині XIX — на початку XX ст.

   Селянська реформа 1861 р.

   Буржуазні реформи 60-70-х років XIX ст.

   Контрреформи 1880 — першої половини 1890-х років

   Розвиток сільського господарства у другій половині XIX — на початку XX ст. Становище селянства

   Розвиток промисловості у другій половині XIX — на початку XX ст.

   Робітничий рух у другій половині XIX — на початку XX ст.

   Український суспільно-політичний рух у Підросійській Україні в другій половині XIX ст.

   Утворення українських політичних партій на початку XX ст.

   Загальноросійський політичний рух в Україні (друга половина XIX — початок XX ст.)

   Польський та єврейський національно-визвольні рухи

   Підросійська Україна в період революції 1905-1907 рр.

   Підросійська Україна у 1907-1914 рр. - Соціально-економічний розвиток України у 1907—1913 рр.

Західна Україна у другій половині XIX — на початку XX ст.

Українська культура (друга половина XIX — початок XX ст.)

Розділ 8. Україна в роки Першої світової війни та Визвольних змагань 1917-1921 рр.

Україна в роки Першої світової війни

Україна в період визвольних змагань 1917-1921 рр. - Початок Української революції (березень-листопад 1917 р.)

   Перша більшовицько-українська війна (грудень 1917 р. — квітень 1918 р.)

   Гетьманат (Українська держава)

   Директорія УНР

   Радянська влада в Україні в першій половині 1919 р. “Воєнний комунізм”

   Наступ Денікіна та його розгром

   Боротьба за владу в Україні у 1920-1921 рр.

   Розгром військ Врангеля та махновців

   Західноукраїнські землі в період визвольних змагань

Розділ 9. Україна у 1921-1938 рр.

УСРР у 1921-1928 рр. - УСРР на початку 1920-х років

   Причини переходу до непу та зміст нової економічної політики

   Розвиток культури в Україні у 1921-1928 рр. Церковне життя

УСРР (УРСР) у 1929-1938 рр. - Встановлення тоталітарного режиму в СРСР. Репресії

   Індустріалізація (комуністичний штурм у промисловості)

   Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр.

   Розвиток культури в УСРР у 1930-х рр.

Західноукраїнські землі у 1921-1938 рр. - Західноукраїнські землі у складі Польщі

   Становище українських земель під владою Румунії

   Становище українських земель під владою Чехословаччини

Розділ 10. Україна в роки Другої світової віини

Радянсько-німецький пакт 1939 р. та поділ західноукраїнських земель між СРСР та Німеччиною у 1939-1940 рр.

Підготовка Німеччини до нападу на СРСР

Стан обороноздатності СРСР напередодні війни

Початок війни. Бойові дії 1941 — першої половини 1942 рр.

Окупаційний режим в Україні. Рух опору

Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок звільнення України - Курська битва. Звільнення Лівобережної України - Звільнення Києва - Бойові дії в Україні наприкінці 1943-1944 рр.

Внесок українського народу в перемогу у Другій світовій війні. Культура України в роки війни

Розділ 11. Україна у 1945-1953 рр.

Збитки, завдані Україні війною. Відбудова промисловості

Становище сільського господарства. Голод 1946-1947 рр.

Радянізація Західної України

Участь України у роботі міжнародних організацій

Розвиток освіти, науки та культури

Розділ 12. Україна у 1953-1964 рр.

Смерть Сталіна. Зміна партійного керівництва - Десталінізація

Розвиток економіки

Розділ 13. Україна у 1965-1985 рр.

Зміна союзного та республіканського керівництв

Становище у промисловості

Сільське господарство

Культура

Розділ 14. Україна у 1985-1991 рр.

Економічна та екологічна криза

Суспільно-політичне життя

Розділ 15. Україна у 1991-2005 рр.

Україна у 1991-1994 рр.

Україна у 1994-2005 рр.

Контрольні питанняПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.