Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення

Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення. К. Галушко

Територія України з воєнної точки зору

Початки військової справи на українських землях (від доби неоліту до Х ст. до н. е.)

Історичні процеси на території України від доби неоліту до 900 р. до н. е.

Військова справа доби неоліту-енеоліту

Військова справа доби бронзи

Військова справа та війни доби раннього заліза (Х ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.)

Історичні процеси на українських землях кіммерійської та скіфської доби

Озброєння, тактика бою та походи кіммерійців

Азійські пригоди кіммерійців

Озброєння, військова справа та походи скіфів

Азійські походи скіфів

Країна міст

Військова справа античних міст-держав Північного Причорномор’я

Військова справа та походи сарматів

Військова справа та війни доби Великого переселення народів (ІІІ—VIII ст.)

Військова справа та походи германців

Війни готів

Гунська навала

Військове мистецтво давніх слов’ян

Війни Русі: від Доростола до Ярослава (X—XIІІ ст.)

Політична історія українських земель за давньоруських часів

Дружинний період

Походи Святослава

Держава Володимира та Ярослава

Удільний період

Етапи децентралізації Русі: погроми Києва 1169 та 1203 рр.

Битва на Калці

Битва під Ярославом

Військова справа та війни Литовської доби (XIV—XVI ст.)

Організація й комплектування війська

Військо Великого князівства Литовського

Грюнвальдська битва

Битва під Оршею 1514 р.

Військова справа та війни доби Кримського ханату

Політична історія Північного Причорномор’я у XIV — першій половині XVII ст.

Військо Кримського ханства

Розорення Києва ханом Менглі Ґераєм 1482 р.

Кримські походи на Москву 1571 та 1572 рр.

Військова справа та війни на українських землях за польської доби (1569—1648 рр.)

Українське військо Козацької доби (1648—1775)

Військово-політична історія України Козацької доби

Збройні сили Козацького гетьманату

Козацьке ополчення

Наймані війська

Надвірні та приватні формування

Корпус артилерії

Пилявецька битва 1648 р.

Конотопська битва 1659 р.

Взяття турецьких фортець у пониззі Дніпра 1695 р.

Українське військо доби визвольних змагань 1917—1921 рр.

Україна та українці у Другій світовій війні

Карпатська Січ

Бій на Красному полі

Орієнтації українських політичних рухів

Українці у Вересневій кампанії 1939 р.

Військові дії на Східному фронті у 1941—1942 рр.

Рух Опору в Україні у 1941—1944 рр.

Бій під Гурбами

На боці держав Осі

На боці Об’єднаних Націй

Війна на сході України 2014—2015 рр.

Російська окупація Криму

Антитерористична операція

Парламентська асамблея ОБСЄ, що звинуватила Росію в окупації України