Атлас. Історія України 8 клас (2013)

Українські землі в першій половині XVI ст.

Люблінська Унія

Українські землі у складі Речі Посполитої

Становище церков у Речі Посполитій

Українське козацтво в XVI ст.

Господарство і культура українських земель у XVI - першій половині XVII ст.

Українське козацтво у першій половині XVII ст.

Національно-визвольна війна українського народу (події 1648-1649 рр.)

Національно-визвольна війна українського народу (події 1650-1653 рр.)

Національно-визвольна війна українського народу (події 1654-1655 рр.)

Національно-визвольна війна українського народу (події 1656-1657 рр.)

Українська козацька держава - Гетьманщина за часів Богдана Хмельницького (1648-1657 pp.)

Україна за правління гетьмана Івана Виговського (1657-1659 рр.)

Україна в 1659-1667 роках

Правобережжя та Лівобережна Гетьманщина в 1667-1687 роках. Доба Руїни

Лівобережна Гетьманщина, Слобідська Україна і Запорозька Січ у другій половині XVII ст.

Україна за часів Гетьмана Івана Мазепи (1687-1709 рр.)

Україна в 1709-1750 роках

Гетьманщина і Слобідська Україна в другій половині XVIII ст.

Правобережна і Західна Україна в другій половині XVIII ст.

Запорозька Січ і Південна Україна в другій половині XVIII ст.

Адміністративно-територіальний поділ українських земель наприкінці XVIII ст.

Культура і господарство на українських землях у другій половині XVII-XVIII ст.