Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Україна під окупацією Росії в XVIII столітті

Господарство України у 1945-1991-х роках

Посилення і поширення боєвих дій УПА

Українська повстанська армія (УПА)

Селянсько-козацькі повстання в Україні кінця 16 – першої половини 17 ст.

Розвиток друкарства в XVI – першій половині XVII століття

ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА

Василь Кучабський (біографічний нарис, оцінка української революції 1917-1921 років і більшовизму)

Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст. і їх розвиток

Остарбайтери – дармова сила фашистської Німеччини

Українські землі під владою іноземних держав (ХІV-ХV ст.)

Нове національне відродження українського народу

Принципи та наслідки агресії більшовицької Росії проти УНР в кінці 1917-1918 рр.

С. Бандера – Крайовий Провідник і новий виток бойової активності ОУH

Гетьманство в Україні

Україна за гетьманства П.Скоропадського

УСРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 pp.)

Київська держава в IX – X ст.

Завершення війни (1944 — вересень 1945 р.). Остаточне визволення території України

Перші українські академії: Острозька та Києво-Могилянська

Хам чи Яфет: В`ячеслав Липинський і українська революція

Назва «Русь»

Столипін

Розвиток госродарства України у 50-60рр.

Утвердження тоталітарної системи, посилення репресій проти українського народу в 30-х роках

Київська держава початок української держави

ІВАН ПІДКОВА

Культурно-національний рух в українських землях в 16-17 ст.

Організація управління дофеодальний період

Первісний лад на території України

Київська Русь

Німецька політика супроти України

Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ПЕРШИХ КНЯЗІВ

Розбудова України після Помаранчевої революції

ОЛЕГ ВІЩИЙ

Козацько-селянські війни проти Речі Посполитої під проводом Косинського і Наливайка

Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 — 1943 рр.). Початок визволення України

Бандера Степан Андрійович – керівник Організації українських націоналістів

Знахідки фальшивих півтораків Сигізмунда III на території козацького містечка Самарь

Організація влади і управління Київській Русі

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654 р. У ВИСВІТЛЕННІ ГАМБУРЗЬКОЇ “ОРДИНАРНОЇ ВІВТОРКОВОЇ ГАЗЕТИ”

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Боротьба Директорії з більшовиками

Благодійницька діяльність Е.К.Бродського (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Таблиця дат з Історії України

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА: ПРАВДА І ВИГАДКИ

Богдан Хмельницький

Спеціалізація сільськогосподарських районів України

Роль меценатства у збереженні культурної спадщини

Характер та значення Московського договору 1654 року

ІВАН СУЛИМА

Збройні формування Української Повстанської Армії

Основні тенденції розвитку грошових документів ОУН-УПА (бофонів)

ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО В СТАВЛЕННI ДО ЦЕРКОВ I ДУХОВЕНСТВА

УКРАЇНЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Російський централізм і заворушення на Порубіжжі

Визвольна боротьба (із книги «Витоки козацтва»)

Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Господарство

Кирило-Мефодіївське товариство та політичні погляди його учасників

ТРАГЕДІЯ І ПОДВИГ НАРОДУ У ВІЙНІ 1941—1945 рр

Конституція П.Орлика та її значення

Племена скіфів. Античні держави у Північному Причорномор’ї

Проблема держави в козацьку добу

М.П.Драгоманов – світоч українського просвітительства

Євген Коновалець – організатор ОУН-УВО

Державотворча діяльність українства в добу Центральної Ради (березень 1917- квітень 1918 рр.)

Осип Назарук: Обираючи консерватизм

Форми експлуатації закупів

Суспільно-політичне та національні рухи на західноукраїнських землях у ХІХ-на початку ХХст.

Етнографічна діяльність Пантелеймона Куліша

Українські землі в першій половині 18 ст. до 1754 р.

Суспільство. Економіка. Культура

Директорія та встановлення УНР в Україні

Боротьба ОУН-УПА з іноземними окупантами

Князівські радники

Монографія про гетьмана Івана Мазепу і його добу

Гетьман Мазепа — володар Правобережної України

Cтановлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч

Військові дії в 1650—1653 рр.

ДЕМКО МНОГОГРІШНИЙ

Гетьманство Івана Мазепи

Україна у першій світовій війні

Україна і північна війна

Друга світова війна та Україна (1939 – 1945 рр.)

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ

Доба реформ

Отаман Іван Сірко

ЗАПОРОЗЬКЕ ВІЙСЬКО ПЕРІОДУ НОВОЇ СІЧІ

Черкащина туристична

Степан Бандера

Україна в повоєнні роки. Криза тоталітаризму

Радянізація західних областей України у повоєнний період

Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.). Державотворчі процеси

Головні напpями діяльності ОУH і концепція пеpманентної pеволюції

Доба реакції

Методологія злочинних голодоморів — у талмудичних джерелах

Еволюція образу малоросійської історичної науки середини XVІІІ - початку XIX століття в українській історіографії

КОРІННИЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Сталінградська та Курська битви)


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]