Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Йосип Тереля. Роль в історії України

Люблінська та Берестейська унії

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ В ДОРОБКУ В.СУХОРУКОВА

Історія української культури

“Пацифікація” і відповідь на неї ОУH

Деякі аспекти становлення санітарно-епідеміологічних установ на Харківщини в середині 1920-х років ХХ ст..

Відомість про залінійні поселення від 17 січня 1762 р. як джерело до історії Старосамарської сотні Полтавського полку

Романтизуюча постмодерна історіографія Е. Доманської

ЮРІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Історія с. Мангуш (Донецької обл.) в контексті регіональних досліджень: джерелознавчий аспект

Україна під час Другої світової війни

У рідній державі – ЗУНР (Листопад 1918 - липень 1919)

Українські політичні та історичні концепції

Козацька доба в історії України

Пакт Молотова-Ріббентропа

«Українське питання» в політичній стратегії Росії

ДМИТРО ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

Українська Повстанська Армія

Бойовий шлях чернігівського партизанського з'єднання під керівництвом О. Ф. Федорова

Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки (друга половина 1994—1998 рр.)

Запорозька Січ і Межигірський монастир

Мазепа у звітах австрійського посла в Москві

Кальміуська паланка

Українські землі в добу Руїни та Гетьманщини

РОКСОЛАНА (Настя Лісовська) «А Я НЕ СКОРИЛАСЯ І В СЛЬОЗІ ВІДРОДИЛАСЯ»

Атестати запорозьких козаків в архіві Коша нової Запорозької Січі як джерело до вивчення козацьких біографій

Три поділи Польщі

ПРИКАРПАТТЯ В ДАВНИНУ

Чи йшов брат на брата? (один спірний епізод литовсько-руської історії)

М.О. Скрипник – видатний діяч України

Результати дослідження "козацьких мисок" на cередній скелі "Три стоги"

Імітація монаршої поведінки в "дивних" вчинках Богдана Хмельницького на початку 1649 р.

СС “Галичина”

Виникнення козацтва і його значення в культурному поступі українського народу

Визвольна війна українського народу у 17 столітті

ПОНЯТТЯ ЕТНІЧНОСТІ

ІВАН СКОРОПАДСЬКИЙ

Звичай як джерело правовласності в Київській Русі

Криза українсько-московських відносин і українські політичні плани під час Північної війни

Розгортання націоналістичного руху в Західній Україні і на еміграції

Військово-політичні міжслов’янські конфлікти другої половини XVI століття

Головні здобутки українців Галичини в революції 1848-1849 рр

Запорізьке козацтво, його звичаї, побут, зброя

Державницька ідея в російській історігорафії

Акти конституційного значення. ЗУНР

Друга світова війна в Україні

Журнал “Основа” та історико-антропологічно орієнтовані підходи в українознавстві другої половини ХIX - початку ХX століття

УКРАЇНА В 20-Х РОКАХ 20 ст

Зимівник в колонізаційних процесах Південної України

Україна у складі Речі Посполитої (наприкінці XIV – в середині XVI ст.)

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ "ГАЛИЧИНА"

Релігійна боротьба між греко-католиками і православними на Підкарпатській Русі в першій половині 1920-х років

КНЯГИНЯ ОЛЬГА

Питання таємних танкобудівельних проектів Німеччини 20-х-першої половини 40-х-р.р. ХХ ст.

Голодомор 1932-1933 років на Україні

УКРАЇНА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ (19-20)ст.

ОУH в середині 1930-х рр. і зміна курсу в ії діяльності. Hаціоналістичний рух на Волині і Поліссі

Д. Яворницький і П. Саладилов

Створення і розвиток УПА

Наддніпрянська Україна на початку XX ст.

Слобожанщина - історія розвитку

Московська держава і козацько-татарський військовий союз

До історії київської академії в гетьманство Д. Апостола

Директорія у Києві

Початок Великої Вітчизняної війни і Україна

Україна в другій половині ХVІІ століття

ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 50-Х – 60-Х РОКАХ

Північна війна

Зародження фінансових відносин Київської Русі

Економіка. Соціально-політичний розвиток. Поділ земель України між Росією й Австрією

Зовнішньополітичні погляди та діяльність В`ячеслава Липинського

Гетьман Юрій Хмельницький та його наступники у турецьких планах завоювання Центрально-Східної Європи (1676 - 1699 рр.)

СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ У 1950-60-ті РОКИ

Роль Пласта на Україні В ХХ столітті

Національна ідея діяльності західноукраїнських політичних партій та молодіжних організацій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

УПА НА НАДНІПРЯНЩИНІ

Організація боротьби з чумою на запорозько-татарському прикордонні за часів Нової Січі

Політична думка княжої доби

Революційні події 1905-1907 р.р.

Виникнення та формування українського етносу

Договір між Росією та Україною 1654 р. Березневі статті.

Тоталітарний лад в СРС

Михайло Грушевський: якої України ми хочемо?

Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин. Антикріпосницька боротьба в першій половині ХІХ ст.

УКРАЇНА ПІД ПОЛЬЩЕЮ

Степан Томашівський: біографічний нарис, концепція української історії

Історія, церква і консервативні цінності в науковій творчості Вячеслава Заїкіна

Міські вибори і накази

Декабристи на Україні

Східнослов’янська держава - Київська Русь (ХІ-ХІІ ст.)

ПЕТРО ДОРОШЕНКО

Україна в період гетьмана Івана Виговського

Участь правобережного духовенства у польському національно-визвольному повстанні 1830-1831 рр. та антикатолицькі заходи російського уряду початку 30-х років XIX ст.

БИТВА ПІД МОСКВОЮ

Скіфи на території України

Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

Переяславська рада - вибір України

Закабалення сільського населення

УКРАЇНЦІ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ (1883 - 1922)

Віктор Барвінський, історик Гетьманщини


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.