Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ігрові елементи культури та побуту запорозького козацтва

Політичний устрій УНР

Опришківський рух на Прикарпатті

Початки національного відродження (перша половина ХІХст.)

Боротьба за Київ

Суспільно-політичне та культурне життя в Україні (друга половина 40-х — 50-ті роки)

Народно-визвольна війна 1648-1654 р.р. та історичні передумови входження України до складу Російської держави.

КРИШТОФ КОСИНСЬКИЙ

Україна на міжнародній арені

ПЕТРО ДОРОШЕНКО - НАЙТРАГІЧНІШИЙ ГЕТЬМАН УКРАЇНИ

КОЗАЦЬКІ ПОХОДИ НА ТАТАР У 1570 – 1580-Х РОКАХ

Україна та «українське питання» в політиці Чехословаччини

Еволюція аграрних відносин за часи української козацької держави

Другий універсал

Русифікація в Україні – ідеологія і практика КПРС–КПУ

Концепція «дідичного гетьманату» В`ячеслава Липинського у світлі сучасного трактування легітимності політичної системи

Похід Карла XII на Україну

Утворення та діяльність УЦР

Дослідження з історії родини Марковичів-Маркевичів у сучасній вітчизняній та англомовній історіографії

Початковий період визвольної війни (1648-1649рр.)

Радянська модернізація України (1928-1939). Голодомор 1932-1933

Колективізація на Україні

Татаро-монголи

Щербінінська Комісія та скасування слобідських полків 1762 – 1764 рр.

Від склавинів до української нації

Зміни умов праці жінок в сільському господарстві України протягом 1979–1991 рр.

Свідчення використання протикорабельної артилерії у матеріалах Богородицької фортеці

УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Питання про зміну характеру української революції 1917-1920 рр.

Іван Скоропадський

РАННЬОЗАЛІЗНА ДОБА. ПРАСЛОВ'ЯНИ, СКІФИ ТА ГРЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ

Імітація монаршої поведінки в "дивних" вчинках Богдана Хмельницького на початку 1649 р.

Збройно-політична боротьба УПА проти московсько-большевицьких окупантів

Юрій Липа – лікар УПА

Встановлення СРСР

Старожитності Січової Покровської церкви в колекції Нікопольського краєзнавчого музею

Період гетьманщини україни. Брестський мир УНР

Повість минулих літ

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Посилення громадянської війни в Україні, боротьба проти її окупантів

Конституційні акти ЗУНР

Діяльність спецслужб радянської України

Перші повстання

УКРАЇНА-ПРАВІТЧИНА ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ

Суспільно-політична діяльність М.І. Костомарова

Коломия: давній період

Праця Н.Д. Полонської-Василенко “Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя”

Доба реакції

Формування і розвиток первісного ладу на території України

Час заснування і місце розташування Микитинської Запорозької Січі

А.Чепа і невідомі маргіналії з його бібліотеки

Козацтво

Зміни відношення жінок-селянок до участі у політичних партіях та громадських організаціях (1991 – 2002 рр.)

Первіснообщинний лад на території України

Україна в період "Перебудови" (1985 - серпень 1991 р.)

Українсько-шведський союз

Визволення України від німецько-фашистських загарбників

Україна в сучасній російській стратегії

Голодомор 1932-33 рр. в Україні. Його передумови і наслідки

Іван Мазепа

Богдан Хмельницький

МОРСЬКІ ПОХОДИ ЗАПОРОЖЦІВ

Українська революція 1917-1918 рр.

Повернення наукової спадщини Івана Орлая

Скоропадський Павло Петрович

Симон Петлюра - великий син України

Прикарпаття у складі Австро – Угорщини у другій половині 19 століття

Становлення молодіжних товариств у міжвоєнний період

Українська культура початку ХХ ст.

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (1939-1945 рр.)

Входження північного Причорномор’я та Правобережної України до складу Росії

Київська Русь

ІВАН МАЗЕПА

Військова мемуаристика як джерело дослідження військової політики Української держави доби гетьманату Павла Скоропадського

Боротьба за Україну в 1708—1709 рр.

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Діяльність робочих факультетів Криму у 20-х роках ХХ століття

Сім’я Хохлових у Київському підпіллі

Давньоруська держава

ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ

Київська Русь та Галицько-Волинська держава

Українська держава за П.Скоропадського

Чорновіл В’ячеслав – людина, лідер, політик

Прийоми та методи публікації джерел Д.М.Бантишем-Каменським

Рух народів з Азії на українські степи

Україна – суверенна і незалежна держава

Литовські князі

Порівняйте становище українських земель в складі Росії та Австро-Угорщини на кінець ХІХ – початок ХХ століття

ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ – УКРАЇНЕЦЬ З ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Перші кроки Задунайського козацтва: про причини переходу запорожців до Туреччини

Русь і степ у дослідженнях Володимира Пархоменка

Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях

Відродження козацьких традицій на Україні

У пошуках моделі економічного розвитку

Українська РСР у другій половині 40-х – першій половині 80-х років

Вибори та накази нової шляхти

УПА в роки Великої Вiтчизняної Вiйни

Б.Хмельницький - великий полководець і блискучого діяч, фундатор і будівничий Української гетьманської держави


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]