Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА

Музеї – “пам’ятники діянь на загальне добро”

Діяльність православних монастирів на Закарпатті в часи угорської окупації (1939-1944)

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ. РОСІЯ КІНЕЦЬ СТАЛІНЩИНИ (1945-1953)

Гуцули: нащадки етруського етносу

Депортація українців з Лемківщини у 1944-1947 рр.

Гетьманщина

ІВАН ВИГОВСЬКИЙ

Державний устрій Київської Русі

Руська трійця

Економічний стан князівств Київської Русі в 11-13 століттях

Східнослов’янська держава “Руська земля” (ІХ – перша половина XIV ст.)

Князівські з’їзди і їх роль у формуванні державності України-Руси

Православна церква в Карпатській Україні (1938-1939)

УПА на Закерзонні

Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст

Видавнича діяльність українських вчительських товариств

Підпільна діяльність ОУН—УПА в 1947-1953 pp.

Народний календар як джерело національно-історичної пам`яті українського народу

Охарактеризуйте основні етапи українського національного відродження на східноукраїнських землях у складі Росії (кінець XIX - поч. XX ст.). Включення західної України до УРСР в складі УРСР, політика радянської влади на західноукраїнських землях

Місцеві особливості в процесі феодалізації

Вплив культурно-освітнього товариства «Просвіта» на державотворчі процеси в Україні

Україна в період революції 1905-1907 рр.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ

Визвольні та національні рухи в Україні

Інтеграційна політика російського уряду щодо козацтва слобідських полків в добу Єлизавети Петрівни

Махновський рух на Лівобережній Україні в добу Української революції 1917-1921рр.

Західноукраїнські землі у 20-30-х роках

ПЕТРО ДОРОШЕНКО

Селянський рух на Волині в кінці XVI ст.: спроба статистичного аналізу

Козаки-некрасівці на Дунаї. Кінець XVIII - перша третина XIX ст.

Курська битва

Російські меншовики в добу центральної ради (березень 1917 - початок 1918 рр.)

ЗУСИЛЛЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В СТВОРЕННІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939 РОКУ ТА ЇХ СУЧАСНІ ОЦІНКИ

Переяславська Угода

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Розселення первісних людей на території України

Мазепа у світлі шведських очевидців

Кримський похід 1687 року і змова проти гетьмана Самойловича

Боярський клас

Українські землі в складі Румунії

Україна у міжвоєнних 1920-1930-х роках

Політична і громадська діяльність Михайла Грушевського

М.С.Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

Політична і культурна історія України у ХХ ст

Невигаданий «п’ятий світ»

Джерельна база дослідження недержавного сектору промисловості України в умовах Непу

Діяльність Директорії

Звенигородське збройне повстання

Видатні діячі дисидентського руху в Україні

Щастя і трагедія Василя Кука

М.І.Міхновський – життя і громадсько-політична діяльність

Виникнення Західноукраїнської Народної Республіки

Революційний рух 1840-их років

ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ – ВОЛОДАР ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Економічні погляди революційних народників 70-х рр. XIX ст.

Михайло Грушевський та Дмитро Багалій

Життя і діяльність В.Липинського

Галицько-Волинська держава. Внутрішня і зовнішня політика

Культура та освіта в литовсько-польській добі

Хто такі анти?

Відбудова господарства в повоєнний період. Колективізація західно-українських земель

Причини поразки української національної революції

Адміністративна реорганізація імперії

Cторінки історії села Молодятин

Діяльність Галицького сейму

Голодомор в історії України

Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХVІІІ — початок XX ст.)

Гуцули в Українських сiчових стрiльцях

Переїзди директорії

Гетьман Іван Мазепа в західньоєвропейських джерелах 1687-1709

Процес організаційного та ідеологічного оформлення есерівського руху в Україні на початок російської революції 1905-1907рр.

Колективізація і голодомор 1929-1933 років

Роль козацтва у формуванні державних і духовних засад українського суспільства

Питання української автономії на «великому зібранні» Законодавчої комісії

Мазепа у звітах англійських дипломатів

Походження людини та її поява на території сучасної України

КРИМ (Історичний нарис)

Етапи вивчення історичного процесу

Значення землеробства в господарській системі Київської Русі в дофеодальний період

Командування УПА

БІОГРАФІЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

ІВАН ВИГОВСЬКИЙ

Леонід Брежнєв

Перша світова війна. Причини та характер

СЛАВЕТНИЙ КОШОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ІВАН СІРКО

Цінова політика держави в період непу: практична реалізація

Нові дані до біографії Івана Сірка

Державотворення: шляхи леґітимації

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

Повна ліквідація української державності російським царизмом друга половина 18 ст. Радянсько-німецькі договори 1939-го року та їх наслідки.

Соціальна колективізація в Україні

УКРАЇНСЬКА ВОЄННО-МОРСЬКА ПОЛІТИКА В КРИМУ 1917-1918 рр.

Державна влада в період визвольної війни 1648-1654 рр

Більшовицька влада і українське національне життя

Селянсько-повстанський рух України в роки громадянської війни (1919-1920 рр.)

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Іов (Потьомкін), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти

Життя та діяльніст останнього гетьмана України графа Кирила Григоровича Розумовського

Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]