Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ОСТАННІЙ ГЕТЬМАН УКРАЇНИ – К.Г.РОЗУМОВСЬКИЙ

Остання Запорізька Січ. Ліквідація та її історичне значення

Україна після смерті Богдана Хмельницького

Національна еліта як фактор державотворення: уроки минулого й реалії сьогодення

Праукраїнці

Розкол у ОУН. Наслідки розколу

Вторинність геополітичної леґітимації

Україна на початку Другої світової війни

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Справа надання Мазепі титулу "Князя св. Римської імперії"

Голодомор 1932-1933 років на Україні

Металург і громадський діяч Л.М. Фортунато: Катеринославський період життя та діяльності

Данило Галицький – князь Галицько-Волинської землі

Морально-психологічний стан Червоної армії в ході перших боїв (червень 1941 р.)

Озброєння та господарське постачання УПА

СВЯТОСЛАВ

Запорозька кіннота у бойових діях російської армії 1735 – 1739 років

Економічні погляди революційних народників 70-х рр. XIX ст

Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії

Нестор Махно: історично – політичний портрет

Археографічний аспект в епістолярній спадщині академіка Д.I.Яворницького

Роман Шухевич

Україна в період Руїни

Утвердження незалежної України

ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЗАСНОВНИК НОВОГО ЖИТТЯ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ

Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

Велике литовсько-руське князівство в боротьбі між незалежністю й унією

РОМАН ВЕЛИКИЙ – полководець і державний діяч Давньої Русі

Вплив суспільно-політичної обстановки в країні на земську діяльність з підвищення кваліфікації народних вчителів на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Конституційна автономія України у Російській державі: реалії політичного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української еміграції XVIII ст.

Історія стрілецтва. Гуцульська сотня

В`ячеслав Липинський – політолог

Ставлення української шляхти до імперської інтеграції

Церква, Нація і Війна: становище Української Греко-Католицької Церкви в період Другої світової війни

Україна після смерті Б. Хмельницького. Поділ земель України між Росією і Польщею

Дослідниця джерел та історіографії України XVI-XVII ст.

Антикріпосницький рух на Західних землях

Білети по історії 11 клас (з відповідями)

МIСЦЕ ЗИМIВНИКА В ТЕРИТОРIАЛЬНО-АДМIНIСТРАТИВНОМУ УСТРОЇ ЗАПОРОЗЬКИХ ВОЛЬНОСТЕЙ

ОУH перед Другою світовою війною. Боротьба за незалежність Закарпатської України. 1939 р.

ВІЙСЬКО ДОНСЬКЕ

Державний лад Великого князівства Литовського

Директорія Української Народної Республіки

Утворення Київської Русі, її політичні, соціально-економічні та міжнародні зв’язки

Поселення антів або венедів та їхня громадська і державна організація

Патронат

Боротьба за дворянство колишніх українських урядовців

С. Оріховський-Роксолан та перше українське відродження

Козацька проблематика в студіях істориків Дніпропетровщини 1920-30 років

Листи російського історика В.О.Мякотіна до О.М.Лазаревського

ДЕРЖАВА СКІФІВ

СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО

Посилення революційних настроїв

ЕТНІЧНІСТЬ ІСТОРИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Становище гетьмана Розумовського при дворі Катерини

Галицько-Волинське князівство

Микола Олексійович Скрипник – видатний діяч України

Християнство на українських землях до 988 р.

Ліквідації Запорізької Січі

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Українська Гетьманська держава

Аграрна реформа П.Скоропадського

Віче

ЯКІВ ОСТРЯНИН

Похід військ УНР та ЗУНР на Київ і війна з Денікіном

КАРТИ ДЛЯ ПОШУКІВ СКАРБІВ У СТЕПОВІЙ УКРАЇНІ (схованки запорозьких козаків під Одесою)

Микола Аркас і його ’’Історія України-Русі’’

Державотворчість І. Мазепи. Міфи і реалії

Україна на шляху незалежності (1991-1999 рр.)

Князь Костянтин Острозький

Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV — першій половині XVI ст.

Наукова періодизація “Історії України”, її аналіз та оцінка

МИКОЛА АРКАС

Православний рух в с. Великі Лучки Мукачівського району

Академік Ю.М. Таран-Жовнір - вчений, педагог, ректор

Виникнення Українського Козацтва. Запорізька Січ

Виникнення козацтва і його значення в культурному поступі українського народу

ВІЙСЬКО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ДМИТРО БАЙДА-ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

Галицько-Волинська держава

Найми

Євген Коновалець

Львівські шляхи

УКРАЇНЦІ В КРИМУ (XV-ПОЧАТОК XX cт.)

Голодомор 1932-1933 рр.

Чорноморський флот в період діяльності Центральної ради, Гетьманату та Директорії

ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА ПОЛТАВЩИНІ У 1919-1920 рр.

Математик, літератор, громадський діяч Б.О. Маркович

Польський закон про воєводське самоврядування 1922 р.: історичні передумови та правова характеристика

Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

Початок київської держави

Внутрішня політика Директорії

Князь Галицько-Волинського князівства Ярослав Осмомисл

Образ сусіда в українських підручниках з історії

ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК України В 1945 - СЕРЕДИНІ 50-х pp

Симон Петлюра. Політичний портрет

Остаточна ліквідація більшовиками партії правих есерів в Україні 1922-1924 рр.

Причини занепаду Української Центральної Ради

Життя та діяльність М. П. Драгоманова

Московський терор на Україні


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]