Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Утворення давньоруської князівської держави – Київської Русі. Її державний лад, система органів управління та етапи розвитку

Розвиток української державності і основні етапи її розвитку

Духове життя України в литовсько-польській добі

Діяльність Дмитра Вітовського

Руїна

КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО (1787 – 1796 рр.)

Галичина у другій половині 19 століття

Помаранчова революція

УПА. Друга світова війна

Виникнення українського козацтва. Політико-соціальний та військовий устрій Січі

Старшинський реєстр 1736 року

Біографія Г.С. Сковороди

Роль Чорноморської проблеми в державотворенні часів гетьманства Івана Виговського

Захоплення українських земель Литовським князівством і Польщею

„Козацька” тематика в польському жанрово-історичному живописі XIX – початку XX ст.

Імперська інтеграція українського війська

Елементи консерватизму в світогляді і текстах Дмитра Дорошенка

Біографія Хрущова

Легіон Українських Січових Стрільців

Зовнішньо політичний курс незалежної України

Литовські племена

Українські Січові Стрільці

Україна в зовнішній політиці Туреччини

Києво-Могилянська академія

БОРОТЬБА ЗА ГИРЛА ДНІПРА ТА БУГУ В 1697 – 1698 РОКАХ

Історія рідного краю в нову добу в контексті національної та всесвітньої історії

ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ

Дослідження Теодора Мацьківа про Івана Мазепу

Мазепа в німецьких мемуарах

НАРОДИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ (ЗА КНИГОЮ АЛ-МАСУДІ)

Основні етапи українського національного відродження у Галичині (18-19 ст.)

Діяльність Директорії

Концепція полівасалітетної підлеглості Б. Хмельницького та українсько-російські взаємовідносини середини XVII ст.

Соціалістичні та комуністичні моделі

Становлення лівої фракції загальноросійської партії соціалістів-революціонерів в Україні на початку 1917 року

Організація та діяльність Острозької академії

Україна на початку 20-х років. Варшавська угода та її наслідки.Ризький мир

ОУН та УПА в роки Другої світової війни

Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр. Запорізька Січ – козацько-демократична республіка, продовжувач державотворчих традицій

Феодальні з’їзди

Законотворча діяльність Ярослава Мудрого

Причини розпаду Київської Русі

Демонтаж командно-адміністративної системи. Перші кроки державотворення на Волині (1991-1992 рр.)

Словацькі землі в боротьбі з Османською імперією в XVI – XVII ст.

Симон Петлюра як борець за незалежність України

СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

Центральна Рада. Історія становлення і падіння

Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.). Державотворчі процеси

Правобережна Україна та Пилип Орлик

Історія соборності України

Київська Русь – теорії походження та розвиток

Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Утворення і діяльність Української Центральної Ради

Українська держава в поглядах та діях засновників Української Народної Республіки

Ідея державності у суспільно-політичній думці 40-80-х років

Утвердження польського окупаційного режиму в Галичині у 1921-1926 роках. Політика Польщі щодо українців Галичини 1926-1939рр.

ПІДСТАВИ СФОРМУВАННЯ ЗАСАД БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ 1596 р.

Україна у складі СРСР: 1917 – 1991 роки

Переяславське князівство

ІВАН ПІДКОВА

Українська діаспора в світі (західна і східна)

Розвиток народницького руху в Україні

Зарубинецька культура

Археографічна діяльність Н.В. Пігулевської (1894–1970 рр.)

Брестська церковна унія 1596 р.

Богдан Хмельницький будівничий Української держави

Мазепа у тогочасних англійських мемуарах

Селянсько-козацькі повстання в Україні наприкінці XVI — на початку XVII ст.

Герой танкових атак Великої Вітчизняної війни Олександр Йосипович Халаменюк (1918-1945рр.)

Проблема діяльності православної церкви на Закарпатті в російській історіографії

Зростання національної самосвідомості у першій половині ХІХ ст.

Ідея української державності в суспільно-політичному житті України кінця 18 ст. поч. 20 ст.

Західноукраїнські землі в 1900-1917 рр.

Литовсько-Польська Унія

Створення ОУН

Національна ідея, громадянське суспільство, політична нація

ЗАПОРОЗЬКА КІННОТА В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1768-1774 рр.

Волинь у Першій світовій війні

Проблема причетності українських козаків до генези донського козацтва в історіографії

Зимовий похід армії Директорії

Русофільство на Галичині в ХІХ ст.

Органи ДПУ в реалізації дискримінаційної податкової політики щодо православного духовенства у 1920-х роках

М.С. Грушевський - найвидатніший український історик, державний діяч, вчений, письменник

Повоєнна відбудова України (1945- середина 50-х рр.)

Від політичної маніфестації до збройної боротьби

Право в литовсько-польській добі

Назвіть заходи Катерини ІІ щодо остаточної ліквідації автономного устрою України і ліквідації Гетьманщини

Гетьманщина

«Лебедина пісня» видатного історика Вернера Конце

Війна радянської Росії проти УНР

Особливості воєнно-морського мистецтва українських козаків у першій половині XVII ст.

Березневі статті Богдана Хмельницького

Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період

Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

Українська культура 20—30-х років

Внутрішнє становище Радянської України в ХХ столітті

Угода Мазепи зі Станиславом Лещінським

Промисловість України в пореформений період

НАЙМАНЦІ НА СЛУЖБІ КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ

Реорганізація, секуляризація і русифікація української церкви

Козаки і татари на початку 1580-х років


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.