Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

УПА у роки ВВВ та післявоєнний період

Оборона населення й організування господарського й громадського життя

Мазепа — творець українсько-шведського союзу

Новоросійська губернія

Сприйняття московитами інших східних слов’ян перед 1654 роком (Порядок денний для істориків)

Промислове піднесення 90-х років XIX ст. Особливості промислового розвитку початку XX ст. в Східній та Західній Україні

Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією

Давня історія України

Історичний портрет Олекси Довбуша

Універсали Богдана Хмельницького

Грушевський Михайло Сергійович видатний український історик

Політична діяльність Української повстанської армії

Нові дослідження археологічних пам`яток в пониззі Самари

Перші військові священики чорноморського козацтва

Князівські династії східної європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історіографія

Політичний портрет М. Грушевського

Проголошення Української Народної Республіки

ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Східні слов'яни

Національна революція середини 17 століття

Литовсько-Польський період

Василь Якович Ломиковський: історик чи агроном?

Самарський Пустельно-Миколаївський монастир. Архітектурна та мистецька спадщина XVIII – XIX ст.

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО

Теоретичні підходи до розуміння та вивчення міжнародних відносин у шкільному курсі нової історії

Газета «Червоний прапор» як джерело до висвітлення процесу радянізації Галичини

Товариство “Взаємна поміч українських вчителів” і боротьба педагогів Буковини за покращення матеріального становища (1905-1914рр.)

УКРАЇНСЬКИЙ ФЛОТ 1917 - 1919 рр.

Становлення християнства на території Київської Русі

Українська революція 1917-1918 рр

Феодальна роздробленість Київської Русі

Україна в роки Першої Світової війни

Виникнення і діяльність луцького братства

Районування українського народного мистецтва (ХVIII - ХХ ст.)

Северин Наливайко

Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях (ЗУНР)

Богдан Хмельницький

Утворення нових політичних партій та розвиток ними ідей української державності на східноукраїнських землях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

СИМОН ПЕТЛЮРА ВЕЛИКИЙ СИН УКРАЇНИ

Дорошенко Петро Дорофійович

Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні

Формування української державницької ідеї 1648-1649

Україна в умовах Незалежності

Перетворення запорозької старшини на російське дворянство в останній чверті XVIII ст.

Козаччина

Галицько-Волинська Русь за часів короля Данила (друга пол. 13 – поч. 14 ст.)

Реєстр дій Української Повстанської Армії в 1946 р.

Полтавська катастрофа

Причини ліквідації Азовського козацького війська та переселення азовців на Кубань

Українські землі в козацькій добі

Запорозька військова церква Покрова Пресвятої Богородиці

Варшавський договір та його наслідки для східної Європи

В’ячеслав Липинський – творець доктрини українського консерватизму (біографічний нарис, “Листи до братів – хліборобів”)

Особливості воєнно-морського мистецтва українських козаків у першій половині XVII ст.

Боротьба за українську державність у 1917-1920 рр.

Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Козацька старшина

Соціально-економічні та політичні перетворення в 1924—1938 рр.

Київська Русь – теорії походження та розвиток

Боротьба УПА з німецьким окупаційним режимом

УПА і український нарід

Михайло Грушевський

Гетьман Мазепа. Іван Скоропадський. Кирило Розумовський. Кирило-Мефодієвське братство. Повстання Декабристів

Легенда й правда про Мазепу

Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії

ПЕТРО ДОРОШЕНКО

Боротьба проти радянської окупації. 1944–1950 рр.

Аграрна реформа П. Столипіна

Археографія на сторінках «Одесского вестника» (30-ті - середина 50-х рр. ХІХ ст.)

ТАРАС ФЕДОРОВИЧ

Трипільська культура

Виникнення класу феодально-залежного селянства

МАХНО І УКРАЇНА

Східні слов'яни в давнину. Культура. Світогляд

Україна в умовах посилення централізації і тоталітаризму (1965-1985 рр.)

Історична вікторина «Хто це був?»

Петиції духівництва

ВІДЛИГА (1955-1964) ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

Виникнення українського козацтва

Богдан Хмельницький

Українське питання на переговорах у Бресті. Відновлення влади Української Центральної Ради

Початок перебудовчих процесів

Симон Петлюра

Козаччина на Правобережній Україні. Семен Палій

В.Г. Поставний - вчений і педагог

Джерельна база з історії православної церкви на Закарпатті у першій половині ХХ ст.

Система оподаткування у Вольностях Війська Запорозького Низового часів Нової Січі

Давня історія України

Микола Міхновський: штрихи до політичної біографії

Система управління ЗУНР

Зимовий похід

Оборона Одеси

Традиції московської політичної культури

Селянський рух на Чигиринщині у другій половині XIX ст.

Денікінський режим в Україні

ВIЙСЬКОВА СЛУЖБА АЗОВСЬКОГО КОЗАЧОГО ВIЙСЬКА

Повстання 1702-1704 років

Становлення Української Православної Церкви

Депортації молдавських священиків у 1945–1947 роках

Хід та підсумки повоєнної відбудови народного господарства України (1944-1950 рр.)


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]