Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Створення та діяльність ОУН

Історія давніх слов’ян

Трипільська культура

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ "УКРАЇНА"

Зміни в символіці різдвяно-новорічної обрядовості Поділля

Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного

Історичний портрет Олекси Довбуша

Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення в Західній Україні

Федеративна республіка Німеччина на рубежі століть

Зародження державності у східних слов'ян

Просвітницька діяльність Києво-Могилянської Академії

Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст.

Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі

Петро Калнишевський

Городельська, Люблінська та Берестельська унії

Соціально-економічний розвиток і політичне становище України у др. пол. ХVII – пер. пол. XVIII ст.

Економічний розвиток і суспільно-політичний рух на початку ХХ ст.

Хід та підсумки повоєнної відбудови народного господарства України (1944-1950 рр.)

Релігійний світогляд українців

План ГОЕЛРО

Трипільська культура в давньоукраїнській історії

ГРЕЦЬКЕ (АЛБАНСЬКЕ) КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО 1775-1859 рр.

Життя і діяльність Михайла Грушевського – яскравий приклад служіння своєму народові

Кам'яний вік

Україна в період гетьманування І.Мазепи

Кооптація української шляхти

Полонені війська запорозького (за документами 1773 року)

Війна після війни - ОУН і УПА пiсля 1945 року

СИМОН ПЕТЛЮРА ТА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ - АРМІЯ УНР У ПОЛЬСЬКИХ ТАБОРАХ (1920-1924 pp.)

Україна перед полтавською катастрофою

Становище українських земель після монголо-татарських навал та їх завоювання Литвою

Націократичні концепції

Утворення Ураiнської Народної Республiки

Конституція Пилипа Орлика

З історії православного руху в с. Великі Лучки Мукачівського району

ІВАН САМОЙЛОВИЧ

Україна й Північна війна (до 1708 року)

УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985)

Чорна рада. Художнє осмислення історичного минулого. Реалістичне і романтичне у зображенні подій 1663 р (конспект уроку)

Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення в Західній Україні

І.Є.Забєлін – дослідник скіфських царських курганів півдня Катеринославщини

Україна 20-х початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ПЕРШИХ КНЯЗІВ

Народні повстання кінця XVI на початку XVII століть на Україні

Напередодні революції 1917 року

Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

Виникнення і розвиток імунітету

Воєнна агресія Німеччини і СРСР проти Польщі і українське питання

Галичина, Буковина та Закарпаття

Агрокультура українського селянства й козацтва

ФАШИЗМ І УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ (1920-30-ті рр.)

Передумови створення і діяльності ОУН - УПА

Нестор Махно

Революція 1905 року

Гайдамаччина

Універсали Центральної Ради

Причини поразки реєстрових козаків та їхніх привілеїв

Мазепа у французьких джерелах

ДМИТРО БАЙДА-ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

Історія УПА: історіографія, архіви, спогади

Микола Скрипник – трагічна фігура української історії

Вік міді та бронзи

Українська політична думка XVI - початку XVII ст.

Окупація України під час другої світової війни

Запорізька Січ – козацько-демократична республіка, продовжувач державотворчих традицій

Визвольна боротьба українського народу в другій половині ХVІІ ст.

Квітневий переворот і перші часи гетьманської держави

Походження Русі і її назви

Соціальні відносини. Козацтво

Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку в Україні

ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЖАВУ СКІФІВ

День Соборності України

Правда про проголошення російськими більшовиками радянської влади в Харкові (грудень 1917 р.)

Створення українського театру

ОСОБЛИВОСТI РЕЛIГIЙНОСТI ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКIВ

Мазепа в німецькій пресі до 1708 р.

Створення залізниць в Україні

Смерть полковника Є. Коновальця і ії наслідки

Боспорська держава

Полтавська катастрофа

Запорізьке військо у другій половині 30-х років ХVІІІ століття

Зовнішня політика України

Кооперативний рух 20-х років ХХ ст

Особливості голодного часу півдня України

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ З ЛИСТОПАДА 1918 ПО СІЧЕНЬ 1919 р.

Україна під російсько-совєтською окупацією

Життєвий шлях, роль і місце В’ячеслава Липинського в історії України

Галицько-Волинська держава

НАСТУПНИК БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО — ІВАН ВИГОВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В 40-50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНИХ ОЦІНОК

Ліквідація автономного статусу України

Внесок О.М.Лазаревського у діяльність історичного товариства Нестора-літописця

Руїна. Внутрiшньо- i зовнiшньополiтичнiя боротьба за об’єднання Право- i Лiвобережної України.

Радянський Союз з другої половини 60-х - початок 80-х років

Микола Данилевський – досліджувач слов’янської культури

Держава Богдана Хмельницького і Переяславська Угода в працях В`ячеслава Липинського

Іоанн Пастелій - предтеча Закарпатської історіографії

План облаштування соляних промислів на півдні України після Кючук-Кайнарджийського мирного договору 1774 р.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]