Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР

Українсько-польські стосунки в Галичині (1890 - 1914): генеза, особливості протікання, наслідки

УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ

Модельна радянська республіка

Створення УПА і її дії

“РУСЬКА ТРІЙЦЯ” у розвитку суспільно-політичного руху Галичини.

Розвиток культури наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Розгром військ Врангеля і махновців

Україна в стратегічних планах Німеччини

Розвідувальна діяльність у Київській Русі

Столипінська реформа

Християн Раковський

Рух Опору в Україні

Боєва тактика УПА

Розклад сільської общини

Дипломатична місія Війська Запорозького до Москви у 1620 р.

ПАВЛО ТЕТЕРЯ

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Українські землі під владою Речі Посполитої

Діяльність України на міжнародній арені після Другої світової війни

Західноукраїнська Народна Республіка

Аграрна політика в часи Хмельниччини та Гетьманщини

Репресії в Україні

Михайло Сергійович Грушевський

Органи ДПУ в реалізації дискримінаційної податкової політики щодо православного духовенства у 1920-х роках

Голодомор на Україні 32-33 р.

Південна Україна середини ХVІII ст. у працях Шарля Де Пейсонеля

Виникнення і початковий розвиток феодальної монархії

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського

Суспільна організація життя слов'ян

Визвольна війна українського народу (1648-1676 рр.)

РОКСОЛАНА – ПРАВИТЕЛЬКА ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Під одним політичним проводом

Приєднання Запоріжжя до українсько-шведського союзу

СВІТОВА ВЕЛИЧ І ФАТАЛЬНА ПОМИЛКА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ОПЕРАЦІЯ «ВІСЛА»: ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЧИ ДЕПОРТАЦІЯ?

Політична криза в лавах російських есерів наприкінці Української національно-демократичної революції

Виникнення і розвиток Давньоруської держави

Вступ до історії України. Стародавня доба

Запорожці в Очаківській області та Україні Ханській під час “Кримської протекції” (1711-1734 роки)

Історія українського друкарства

Київські князі Кий і Аскольд

Поворот большевиків

Пострадянські форми суспільних змін

Боротьба Київської Русі з монголо-татарською навалою

Метаморфози посткомуністичної влади

Литовські статути – пам’ятки національного законодавства

Історичні передумови національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького, її принципи, мета, особливості та ідеали

ЕТНОГРАФІЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ ПЛЕМЕН

Утворення Київської Русі, її соціально-політичний розвиток та міжнародні відносини

Селянська реформа 1861 р. та особливості її проведення в Україні

ВИШНЕВЕЦЬКИЙ – ЯК ВЕЛИКИЙ СИН КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ

Розкол в українському православ’ї кінця XVIII - першої половини ХІХ ст. на Півдні України. Участь архієпископа Гавриїла Розанова у боротьбі з розкольниками, сектантами та іновірцями

Перші відділи УПА і перші бої

Політичні причини голодомору в Україні (1932—1933 рр.)

Україна в умовах десталінізації

Культура Галицько – Волинського князівства

Данило Галицький

Нові форми боротьби

Західна Україна

Україна в польських зовнiшньополiтичних доктринах

Переяславська Рада

Перші державні утворення на території сучасної України

Внутрішній лад у Новій Січі

Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка (1917-1947)

Україна у зовнішньополітичних доктринах США

КОЛІЇВЩИНА

Запорізька Січ у 18 столітті

До питання про становлення господарств фермерського типу в Україні у другій половині XVII – першій половині XVIII ст.

Відповідь УПА на большевицькі "звернення"

Кирило Розумовський (1750-1764)

Розпад Давньоруської держави на окремі князівства — землі

Окупаційний режим України

Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

РОМАН ВЕЛИКИЙ

Українська культура другої половини ХІХ ст.

Спецслужби і духовенство в період колективізації в Україні

Українське шкільництво

Утворення Запорозької Січі. Дмитро Байда-Вишневецький

КИЇВСЬКА РУСЬ

Перші українські танки та артилерійські тягачі

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Революційні рухи в Україні

Причини та початок української національної революції середини XVII століття

Гетьманщина

III Hадзвичайний Великий Збір ОУH і його наслідки. Створення УГВР

Світ визнав Голодомор 1932–1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу

Україна в геополітичних концепціях першої третини ХХ століття

Огляд історії азовського козацького війська

Жінки і сталінізм: історичний досвід насильницької зміни свідомості

Коломия культурний центр західної. України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства

Сповідна книга Старокодацької запорозької хрестової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових

Діяльність Юрія Дрогобича

Гетьманщина

Визвольна війна українського народу

Аграрне питання в політиці центральної ради

Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний

ПИЛИП ОРЛИК

Голодомор 1932-1933 рр.

Міфологія та вірування праслов’ян

Перетворення холопів у кріпосне селянство

Кримські сторінки біографії С. І. Веребрюсова: за новими документами архівів Москви та Санкт-Петербургу

Символічна інтерпретація прецедентів з історії Візантії, Першого Болгарського царства та Хозарського каганату для юридичного обґрунтування становлення Давньоруської державності


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]