Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Причини занепаду київської Русі-України

Воєнні походи скіфів до Передньої Азії

Комiсiї для вирiшення взаємних претензiй татар i запорожцiв перiоду нової сiчi

Л.Д.КУЧМА

«Середня Європа» та Україна

Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

ПАВЛО БУТ

Економічний стан України в литовсько-польській добі

Народження держави Україна (історія та сучасність)

Чорнобильська трагедія, її основні причини

Козацько-гетьманська боротьба з ворогами України

Андрій Труфанов – життєвий та творчий шлях

Уряд і церква

Поширення протибольшевицької боротьби

Учні в роботі соціал-демократичних осередків Придунав’я (поч. ХХ ст.)

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Післявоєнна історія Східної Європи

Розкольники української революції

Причини занепаду та роздроблення Київської Русі. Утворення українських політичних партій на східноукраїнських землях в складі Росії та розвиток ними ідеї Української держави (19 століття – початок 20 ст.)

МТС Волині у повоєнній відбудові господарства краю (1944-1953 рр.)

Ідейні засади розбудови Української України

До уточнення місцезнаходження містечка Самари (Старої Самари)

Гетьман Мазепа і духове життя України

Занепад Київської держави, Роман Мстиславич, Данило Галицький, Галицько-Волинське князівство

Гетьман Іван Мазепа

1939–1941 рр. Проблема розколу України

Український Вільний Університет – історія і сучасність

Визволення Києва 31 серпня 1919р. українськими військами та його чергове поневолення

Політичний лад України в литовсько-польській добі еволюція українських земель в XV—XVI століттях. Військо. Державний лад

Справа княжого титулу гетьмана Івана Мазепи

ВОЛОДИМИР МОНОМАХ

Рекомендації щодо проведення першого уроку: Лицар української раті Роман Шухевич

Життя і смерть професора Петра Єфремова

Схема історії України Антона Синявського

Забута велич (до 1125-річчя Любеча)

Масонство на Україні

«Русскій Православный Въстникъ» (1921-1922) як джерело з історії православної церкви на Підкарпатській Русі

Нові джерела з історії православної церкви

Біографія М.С. Грушевського

Розквіт держави України Русі

Григорій Сковорода — видатний філософ

Розміщення слов'янських і українських племен

Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників

Другий зимовий похід армії Української Народної Республіки

Проблеми становлення українського флоту

Діяльність ОУН у 1939-1941 рр.

Втягнений козаків до імперського соціального організму

Аграрная реформа П. Скоропадського

Українізація – причини і наслідки

Київська Русь (ІХ-ХII ст.)

Україна на початку ХХ століття

КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ

Боротьба проти гетьманату

Будівництво Українського військово-морського флоту у добу Центральної Ради: здобутки та помилки

Політичні ідеї українського руху в Галичині в другій половині ХІХст.

ІГОР СТАРИЙ

Шухевич Роман Йосипович

Хмельниччина

Історичні витоки громадянського суспільства на українських теренах

Українська Народна Республіка (УНР) за доби Директорії (1917-1919 рр.)

Життя та діяльність Петра Могили

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ

М.С. Касич-Пилипенко ВИДАТНИЙ ПОЛІТИК ТА ПОЛКОВОДЕЦЬ XVII СТОЛІТТЯ

Освіта України в гетьманський період

Культура України в 1917-1920 рр.

Правобережна Україна в кінці XVII — на початку XVIII століття

Розвиток селянських промислів і ремесел по обробці рослинної сировини в Київський губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття

Українські землі в козацькій добі

Уявлення запорозьких козаків про кордон за часів нової січі

ВідповідьЧарлзові Гальперіну на статтю «Едвард Кінан і листування Курбського-Грозного під прицілом»

Аграрна реформа П. Столипіна

Історичне значення Запорізької Січі

Життя і діяльність Костянтина і Мефодія

Полеміка, навколо гетьманського руху в еміграційній пресі (30-ті рр. XX ст.)

Геополітична складова державницької думки

Переселення колишніх “некрасовців” на землі Азовського козачого війська в 30х роках 19 століття

Утворення Київської Русі. Основні етапи її розвитку

Короткі дані про командирів УПА на керівних постах

Економічна криза в Україні та її наслідки. Програми нової економічної стратегії

Почаївська друкарня та її стародруки

Соціальний стан України в литовсько-польській добі

КНЯГИНЯ АННА

Карпатська Україна

Проблема самосвідомості в лімінальному стані

Організаційне оформлення феодальної сеньйорії

Суспільно-політичне життя в Україні другої половини ХІХ ст.

Голод 1946-1947 років в Україні

Духовний розвиток учнів на уроках історії

Залізний вік

УПА В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Діловодчі акти козацьких органів влади як джерело до історії міст Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть

Діяльність гетьманського уряду

Військове мистецтво козацтва

Постмодернізм та українська історична наука

Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ століття під владою Австрійської імперії

Українська повстанська армія та збройні формування ОУН у другій світовій війни

Період мирного розвитку революційного процесу в Україні

Кримсько–татарське козацьке військо (1784 – 1796 роки)

Економічне становище на українських землях під час козацької доби

Петро Конашевич Сагайдачний


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.