Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Україна під гнітом фашистів

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Занепад кріпосних відносин ХІХ ст. в Україні

Вузлові питання соціально-економічної історії раннього нового часу

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА І ЧОТИРИ УНІВЕРСАЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Роман Шухевич

Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

Не пояснювати, а розуміти історію (методологічні основи підготовки підручників з нової історії)

Україна в складі СРСР (1922-1991 рр.)

Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування

Комуністичний терор 1930-х років у Радянській Україні: причини і наслідки

Україна – незалежна держава

Петро Перший – життя і діяльність

Визвольна війна українського народу середини 17 ст. Формування української держави. Гетьманщина

Виникнення і розвиток церковних сеньйорій

Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки

Збройні дії УПА і збройного підпілля на укр. землях під московсько-большевицькою окупацією

В.О. Ґеринович, у лавах Австро-угорської армії 1915-1917 рр.

Трагедія голодомору 1932 – 1933 р.р.

Виникнення і оформлення класу феодалів і феодально-залежного селянства

Останні гетьмани України

Найдавніша людність території України (доба палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзи)

М.С.Грушевський. Біографія

Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

Переяславський договір

Пилип Орлик: Конституція та боротьба за незалежність України

Об'єднання українських земель галицько-волинським князівством

Коломацький переворот і обрання Мазепи на гетьманство

Визвольна боротьба у Отинії під час І та ІІ світових воєн

Національно-визвольна революція початку ХХ ст. (лютий 1917 – 1921 рр.)

Президент малоросійської колегії та генералгубернатор П. Румянцев

Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

Воєнна стратегія Богдана Хмельницького

В.О. Ґеринович, у лавах Австро-Угорської армії 1915-1917 рр.

Веслав Маєвський – дослідник військової історії польско-українських стосунків і бойового протистояння в XVI-XVIII ст.

Джерела й канали інформації між українською еміграцією та УРСР у 20-х – на початку 30-х років

Походження, державна та громадська діяльність представників дворянських родин, внесених у родовідну книгу дворянства Бессарабської губернії

Михайло Грушевський та його внесок до розвиток історії та культури України

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст.

М.Грушевсьий про співвідношення слов’янської та національної ідеї в українській суспільно-політичній думці

Відбудова та розвиток промисловості України у 50х - 60х роках ХХ ст.

Історія запорізьких козаків: історія й топографія восьми Запорізьких Січей

Данило Галицький

Політичні погляди у Київській Русі

Діяльність Галицького сейму

Історія Кирило-Мефодіївського товариства

Історія України. Шпаргалка

Утворення й розвиток Давньоруської держави. Походження назви Русь

Гетьманщина після Переяславської ради. Руїна

УВО та її діяльність

Дискусійні методи у вивченні нової історії в школі

Галицько - Волинське князівство

За свободу народів

Становлення і зародження Київської Русі

Чорноморське козацьке військо 1788 - 1792 рр.

Україна в період Хрущовської “відлиги”

Промислова кооперація в Україні за часів непу: сучасна історіографія

Події церковного та культурного життя у 17 ст. Польсько-Українська війна

Історико-культурна праця М.Грушевського

Деякі аспекти Гадяцької угоди 1658 р.

ДЕРЖАВА СКІФІВ

Правління Романа Мстиславича та Данила Галицького

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

Політична стратегія ОУH

Про періодизацію історії нового часу

Україна у війні з Туреччиною і Кримом

Друга світова війна і Україна

Задунайська Січ в Дунавцях за спогадами останнього запорозького кошового отамана Йосипа Гладкого

Виникнення, соціальна природа, устрій, життя козацтва

Хрестові походи

Державна дума

Україна в роки першої Російської революції

Спільні воєнні кампанії князів південно-західної русі та золотоординських ханів в останній чверті 13 ст.

ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ 1980-1990 РР

Правова система Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

Економічна політика українських урядів доби національно-визвольної революції (1917-1920рр..)

Утворення К.Русі, її політичний і соціально-економічний розвиток та міжнародні зв’язки. Українське національне відродження на українських землях в складі Росії 18-19 ст.

Iстoрична геoгрaфiя Зaпoрoжжя чaсiв нoвoї сiчi: шляхи, брoди i перепрaви як елементи єдинoї системи спoлучень

Пилип Орлик

Наукова і політична діяльність М.Грушевського: статті і замітки

Богдан Хмельницький – людина легенда

Битва під Полтавою

Дисидентська та правозахисна діяльність В.Чорновола

Історія українських січових стрільців

Церква Петра і Павла: історія та археологія

КОЛІЇВЩИНА

Російські міфи про київську спадщину

Данило Галицький - видатний український діяч

Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

ПОДОРОЖ У КОЗАЦЬКІ ЧАСИ

Україна напередодні Першої Світової Війни. Реформи Столипіна

Культура кіммерійців та скіфів

Мазепа у німецькій пресі по 1708 р.

Діяльність Івана Виговського

Наукова періодизація історії України. Боротьба за національні автономії Галичини 1848-49 рр. Здобутки та втрати

Установлення Директорії. Відродження УНР (кінець 1918 – початок 1919р.р.)

Діяльність суду і прокуратури України по забезпеченню законності правових актів місцевих органів влади в період з 1945 по 1991 рр.

Чигирин у роки великої вітчизняної війни


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.