Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Західна Україна в 1918 році

Україна у 1914-1917 роках

Християн Раковський

Гетьман ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ

Суспільно-економічний лад та господарський розвиток Української Козацької Держави

Коломия в часи боротьби Польщі і Молдавії за Покуття в XV ст.

Большевики скидають маску

Культура України другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст.

Науково-практична діяльність Є.В. Теличенка та її вплив на розвиток ветеринарії Подніпрянщини на початку ХХ ст.

Розпад СРСР і здобуття Україною незалежності

Внесок Одеського Товариства історії та старожитностей у становлення археографії на півдні України

Східнослов’янська держава - Київська Русь

Господарство Запорозької Січі

До питання про шкільний і вузівський підручник зі всесвітньої історії

СИМОН ПЕТЛЮРА І УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ. АРМІЯ УНР У ПОЛЬСЬКИХ ТАБОРАХ (1920-1924 pp.)

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка.

Яґайло-Яків-Владислав

Український народолюбець Борис Грінченко на Катеринославщині

Історичні особливості становлення України та Росії

Епоха Просвітництва та її основні риси

Богдан Хмельницький та характер його визвільної війни

Культура і наука

Брестська унія

Роздуми над творенням історіографічного образу запорозького козацтва (на прикладі задунайського)

ЮРАСЬ ХМЕЛЬНИЧЕНКО

Основні етапи розвитку української державності

Gente Ruthenus natione Polonus – зміст і еволюція поняття у баченні В`ячеслава Липинського

Правда про проголошення російськими більшовиками радянської влади на Україні

Князівські династії східної європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль

Початок людської цивілізації на території Україні

Деякі концептуальні аспекти викладання нової історії в школі

Скасування гетьманського уряду

Старшинська опозиція і виступ Кочубея

Галицько-Волинське князівство у другій половині XIII — на початку XIV ст.

Україна в концепціях і доктринах Угорщини

Освіта, наука і культура просвітництва Києво-Могилянської академії

ДЕРЖАВА СКІФІВ

Українська Скаутська Організація Пласт

Катеринославська складова спадщини Н.Д.Полонської-Василенко

ЯК СТАВ "РОСІЙСЬКИМ" КРИМ

Доба високого відродження: мистецтво та релігія

Україна за часів гетьмана війська запорозького Петра-Конашевича Сагайдачного

Виникнення українського козацтва

Коломийщина в роки другої світової війни

Перші спроби державного об’єднання українців

Методика організації історико-краєзнавчої екскурсії на фортецю Кодак

Громадська реакція на гетьманський переворот

Захист фахових інтересів педагогів – основне завдання товариства “Взаємна поміч українських вчителів”

Україна в складі СРСР (1922-1939 рр.)

Розвідувальна діяльність запорожців за документами архіву Нової Січі (1734 - 1775 рр.)

Спогади О.М.Терпигорєва як джерело до історії формування науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку ХХ ст.

Концепція "дідичного гетьманату" В`ячеслава Липинського у світлі сучасного трактування легітимності політичної системи

Боротьба за національну автономію Галичини в революцію 1848-49 рр. Здобутки і втрати

Політика більшовиків на території України в 1918-1920 рр

Ліберальна ідея в Україні

Грецькі колонії Північного Причорномор’я

Дії УПА в роки Великої Вітчизняної Війни і в післявоєнний період

Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Рівень національної самосвідомості на Волині та Галичині на початку ХХ ст.

Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні.

Україна і українці у вітчизняній війні 1812 року

Українські Січові Стрільці

Західна Україна під окупацією Австрії

Сторінки збройної боротьби УПА на Прикарпатті

Гетьман Калнишевський – останній гетьман України

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В 1917-1921 РОКАХ

Організаційна побудова Української Повстанської Армії

УПА у період з 1939 до 1956рр.

Рейди УПА

Історія мого села на протязі ХХ ст. (Бутин)

Українські Січові Стрільці. Перша світова війна

В боях зі спец-відділами МВД-МГБ (1944-45 рр.)

Бої на Маківці (1915 рік)

Історія Гуцульщини

Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні

Актуальні проблеми дослідження джерельної бази сучасного історичного краєзнавства

“РУСЬКА ТРІЙЦЯ” Маркіян ШАШКЕВИЧ, Іван ВАГИЛЕВИЧ, Яків ГОЛОВАЦЬКИЙ

Перехід УПА через фронти

Стан культури України в 30-і роки

Життєвий шлях Сталіна

ГОЛОД 1932-33років НА УКРАЇНІ

Придунайський край – територія відновлення державотворчих традицій українського козацтва наприкінці XVIII – XIX ст.

Іван Мазепа до гетьманства

Діяльність товариств «Плай» і «Чорногора»

Столипінська реформа

ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА - КНЯЗЬ СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Закономірності розвитку історіографічних концепцій

Продуктивність зимівничого господарства запорожців часів Нової Січі (1734 - 1775рр.)

Українська національна-державна символіка: зародження, становлення, утвердження

Революція 1917 року

Діяльність Кирило-мефодіївського товариства

Біографія Миколи Міхновського

Центральна Рада, її роль у відновленні української державності

Історія повсякденності як складова шкільного курсу нової історії

ЗВІДКИ ТО ВЗЯЛИСЯ КОЗАКИ-ЗАПОРОЖЦІ

Третій Литовський Статут – визначна пам’ятка українського феодального права

Німецька окупація України. Створення української повстанської армії та її боротьба проти німецько-фашистських загарбників, радянських партизанів, польських збройних формувань (1941-1944)

Василь Кучабський: концепція українсько – польських взаємин з консервативної перспективи

Вплив монголо-татарського ярма на суспільно-економічний розвиток Північно-Східної Русі ХІІІ-ХV ст. в історіографії

Національно-культурницька діяльність українського козацтва


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.