Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Українська діаспора

Партизанський рух на Україні у 1941–1944 рр.

Вклад німецьких колоністів у розвиток сільської промисловості Волинської губернії

Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Австро-Угорщини

ЯРОСЛАВ КОЗЕМЧУК

РОКСОЛАНА – ПРАВИТЕЛЬКА ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Діяльність М.О.Корфа в земських установах Катеринославської губернії

Історія УПА

Історія України. Шпаргалка

Пеpший Конгpес Укpаїнських Hаціоналістів і ствоpення ОУH

СС Галичина

"Лебедина пісня" видатного історика Вернера Конце

Галицько-Волинське князівство

Чотири хвилі української імміграції до Бразилії

Російський централізм і порубіжні землі

Державність. Період Б.Хмельницького

Дисидентський рух в Україні

Полтавська опозиція в 90-х роках XVII ст.

УПА

Козацькі вибори та накази

Байда Вишневецький – гетьман Запорізької Січі

Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії. Гетьман П. Сагайдачний

Бій у Катеринославі (1917р.)

Козацько-селянські рухи кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

Мазепа у звітах пруського посла в Москві

Апологія міфологізації національної історії

Соціальні відносини. Міщанство

Історичні та геополітичні погляди Ю.Липи

ДУНАЙСЬКЕ (НОВОРОСІЙСЬКЕ) КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО 1828-1868 рр.

Роль козацтва у заселенні Українського Приазов'я в ХVI-XVIII cт.

Україна під Польщею

Російський централізм і українська автономія до 1762 р.

Селянсько-повстанський рух в Україні

ПАВЛО ПОЛУБОТОК

Російський централізм і українська автономія: висновки

Правда про проголошення російськими більшовиками радянської влади в Харкові (грудень 1917 р.)

Слов’яно-руські старожитності у надріччі Гнилоп’яті

Україна у другій половині 1919 року

Матеріали архівного фонду М.П. Киценка як джерело вивчення діяльності визначого краєзнавця

Битва під Пилявцем у 1648р., облога Львова та Замостя

ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ - ОСТАННІЙ КОШОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

СТРАТЕГІЯ ТА ПРОГРАМА КОНСТРУКТИВНОЇ СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОЇ ОПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УРСР

Історiя Азовського козаького вiйська (до 130-рiччя лiквiдацiї Азовського козацтва)

Україна в період Козацько-Гетьманської держави

Ступінь використання археологічних джерел у дослідженнях з козацької проблематики

Василь Гегело та його листування з Михайлом Комаровим

Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.)

Українська Повстанська Армія

Гетьман Павло Скоропадський

ПОЛІТИЧНІ СИЛИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 р. УТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Слобідська Україна

ПРИКАРПАТТЯ В ДАВНИНУ

Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії. Розвиток культури України в першій половині XIX ст.

Причини, початок і хід визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького. Зборівський трактат

Українська держава Павла Скоропадського (1918) і Західноукраїнська народна республіка (Л. Цегельський) – практика і теорія консерватизму в українському державному будівництві

Українська інтелігенція на початку ХХ ст. (1920-30 рр.)

Розвиток нафтовидобувної промисловості Долинського району Івано-Франківської області

ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ

Погляд на деякі аспекти раннього періоду розвитку міста Дніпропетровська

Входження України до складу Російської держави: політичні міфи й історичні фальсифікації

Територіальна структура Київської держави в XI — XII ст.

Князівські династії східної європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Джерела

Україна в період “Руїни”

Національна ідея західноукраїнських партій та громадських організацій 19 – початок 20 ст

Українська держава гетьмана П.Скоропадського

Організаційні і виховні принципи ОУH

Політика гетьманів

Повстання проти гетьманського режиму, встановлення влади Директорії. Політика Директорії, боротьба більшовиків проти неї

Держава, державність, національна символіка української держави

До біографії К.В.Ханацького: за матеріалами архівів Москви та Сімферополя

Військово-політичне становище України (1918-1920 рр.) Брестський мир і Україна

Історичний погляд на Близькосхідний конфлікт 20-х років ХХ століття (історіографія питання)

Іван Мазепа та його епоха

Політичні плани і реформи в Гетьманщині

МИХАЙЛО ХАНЕНКО

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Хpонологічна таблиця українського націоналізму

УПА на Наддніпрянщині

Основні засади зовнішньої політики Мазепи в 1680-х — 1690-х роках

Австрійська імперія в історії України

Січові стрільці – як особливе військо України

Україна у XVIII ст. Остаточна ліквідація царизмом її автономного устрою.

Насильницьке закріпачення

СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ

Предки з ХІХ ст.: соціалізм Драгоманова

Культурне і духовне життя в роки НЕП

Соціально-економічні перетворення в українській державі за часів Павла Скоропадського

Історія української гривні

ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ

Діяльність галицьких радикалів на Волині у другій половині 1930-х рр.

Перетворення данини в феодальну ренту

Герої Українського Січового Стрілецтва

Рух опришків

Незалежна Карпатська Україна

Більшовицько-марксистський геноцид української нації

СРСР НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939 РОКУ

Селянсько-повстанський рух України в роки громадянської війни (1919-1920 рр.)

Південноукраїнське козацтво в політичних планах Російської імперії в останній чверті ХVІІІ–ХІХ століть

Іван Мазепа

Колективізація на Україні та її наслідки (1928-1933 рр.)


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]