Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ГЕТЬМАН УКРАЇНИ ЕМІГРАНТ ПИЛИП ОРЛИК

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Україна за доби Миколи І

Hаціоналізм на Hаддніпpянській Укpаїні

Діалог Україна - Європейський Союз:минуле, сучасне, майбутнє

Культура Київської Русі

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Запорозька Січ

Укріплене місто-резиденція Жовква

ПРОГОЛОШЕННЯ УНР. УТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Військова спецслужба державного центру УНР в екзилі та її керівники (1926-1938 рр.)

Проголошення УНР

Київ – столиця Давньоруської держави

Виникнення і розвиток Гетьманщини

Формування партійної диктатури. Культ особи Сталіна

Політична та громадська діяльність Михайла Грушевського

Кирило-Мефодіївське товариство в українській діаспорній історіографії

ІВАН МАЗЕПА

ПИЛИП ОРЛИК (ГЕТЬМАН-ЕМІҐРАНТ)

Запорозька Січ в другій половині ХVII - на початку ХVIII ст.

Обмеження та скасування автономії Гетьманщини

ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ

Магдебурзьке право

Відокремлення земель

Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

Рід та родина Дмитра Івановича Яворницького

Висвітлення концептуальних питань шкільної історії в сучасних російських шкільних підручниках

ПАВЛО ТЕТЕРЯ

Січові стрільці – як особливе військо України

Польське повстання 1830 року та українське козацтво

Розквіт Галицької землі в період князювання Ярослава Осмомисла

Скоропадський Павло Петрович – гетьман України

Коломацька угода 1687 року

Генерал Петро Григоренко, дисидент 60-х рр. ХХ ст.

Голодомор 1932-1933 років. Причини, передумови, наслідки. Село Мельники 32-33 років XX ст. на фоні державних подій

Політична зброя УПА

Суспільно-історична роль “Руської трійці” у національному відродженні

Суспільний лад України за російської окупації

Вплив монголо-татарського ярма на розвиток Русі

БУЗЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО 1785-1817 рр.

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Намісник Катерини в гетьманщині: правління генерал-губернатора Рум’янцева (1765-1769 рр.)

Взаємини урядів УНР і ЗУНР

Війни з Францією і «Священний союз»

У ЧОМУ ПРИЧИНА ЗАНЕПАДУ ТА ЗАГИБЕЛІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ?

Запорозьке козацтво – феномен світової історії

Революція 1917-1920 рр.

Буковина у 1921-1923 рр.

Традиції московської політичної культури

Особливості в виникненні і початковому розвитку феодалізму в Київській Русі

Політичне та культурне життя України за епохи Хрущова

Богдан Хмельницький: історичний портрет

Родина Остроградських

Козаччина

Бабин Яр

УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)

Національно-релігійний рух і культура України наприкінці XVI — на початку XVII ст.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Козацький фактор у адміністативній політиці російського уряду у 70-80-х роках XVIII століття

ЗАПОРОЗЬКА ФЛОТИЛІЯ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1768 – 1774 РОКІВ

Українська Повстанська Армія на Закерзонні. Рейди УПА

Миргородський полк у структурі територіального та адміністративного устрою “Війська Запорозького”

Посилення соціально-економічного, політичного та національно-релігійного гніту українського народу

Олександр Гангеблов та історія родини Гангеблових, повідомлена ним самим

Східногалицьке село міжвоєнної доби:стратегія виживання українців в умовах поневолення

УПА в роки Великої Вітчизняної війни

Україна після скасування кріпосного права

Наростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України (друга половина 60 —середина 80-х років)

Національно-визвольна війна середини ХVІІ ст.

Я.Г. Гололобов у культурно-громадському житті Катеринослава кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект

Українські землі в роки Першої російської революції та світової війни

Соціалізм в Європі та «українське питання»

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Богдан Хмельницький та його роль у визвольній війні українського народу

Ремісники Давньої Русі

Військова організація та ідеали визвольної війни. Досягнення і недоліки національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Державний устрій

Історія археографії як наукова проблема та вивчення історіографічного процесу

Берестологія (вивчення берестяних грамот) як спеціальна історична дисципліна

Наддніпрянщина під владою самодержавства

Розвиток культури в умовах перехідного періоду

НЕЗЛАМНИЙ ДУХ "ІСТОРИЧНОГО ПАТРОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ"

Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

Проблeмa лiсoкoристувaння нa Зaпoрoжжi в свiтлi дoкумeнтiв з aрxiву Кoшa

Україна перед переворотом 29 квітня 1918 року

Українська РСР у роки Другої світової війни

Кам’янецький арсенал в 1763-1770 роках

Організаційна структура УПА

«Класократична» версія

Голодомор в Україні 1932-33 роках

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Соціальна структура

Держава Богдана Хмельницького та його соціально-економічна політика

Походження назви “Русь” і “Україна”

Коліївщина, 1768. Відновлення православ'я

Україна в умовах кризи та тоталітарної системи другої половини 60-х – початку 80-х рр.

Директорія УНР. Війна Директорії з Радянською Росією

Україна в період національно-визвольної революції і збереження її досягнень. Повторна втрата незалежності (1648-1795 рр.)

Князь і ріст князівської влади

Поведінка, стиль і самосприйняття російського царського двору


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.