Реферати з історії України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Основні напрямки зовнішньої політики Київської Русі і Галицько-Волинського князівства

Історія українського права в дослідженнях М.Ф.Владимирського-Буданова

ВЕЛИКА ІДЕЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

Старшинський корпус армії УНР періоду Директорії

Cимон Петлюра та його діяльність

Україна і утворення Союзу РСР

Бандера Степан Андрійович

БОГДАН РУЖИНСЬКИЙ

Словник російської мови XI-XVII століть

Історія козаччини

Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. Входження України до складу СРСР

Українські землі під владою Литви і Польщі

Порівняйте соціально-економічне становище Австро-Угорщини та Росії в 19-20 ст.

Інституційна організація єпархіального управління карпаторуської православної церкви (1926-1930)

Європейський вимір курсу історії нового часу в навчальних програмах для середньої школи в Україні

Історія УПА (cучасний погляд)

Техніка сільського господарства

Україна і загострення кризи Радянської системи (1965-1985)

Національно-визвольні рухи

Утвердження Радянської влади в Україні. Уроки та причини поразки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.

Опозиційний рух в Україні

Політичні причини голодомору в Україні (1932—1933 рр.)

Конституція П.Орлика як політична воля втілення української державності

Утворення та діяльність ЗУНР

Митрополит Петро Могила – життя та діяльність

Формування та бойовий шлях Українських Січових Стрільців

Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького

Україна в період “Руїни”

Німецько-Австрійський блок та «українське питання»

Українські війська у складі ВЕРМАХТУ

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

Українські землі в другій половині 17-18 ст.

Соціальна боротьба

Татарська навала

М.П. Чорнобаєва – шістдесят років на освітянській ниві

Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ століття

ДИПЛОМАТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ВІЗАНТІЄЮ ТА РУССЮ

Особливості розвідувальної діяльності військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі у міжвоєнний період

Українська Повстанська Армія (УПА)

Економічне становище на українських землях під час козацької доби

Особливості управлінських структур Запорозьких Вольностей часів Нової Січі (1734-1775 рр.)

Гуцульський курiнь у національно визвольних змаганнях 1918-1920 років

Включення західної України до УРСР в складі УРСР, політика радянської влади на західноукраїнських землях

Богдан Хмельницький - будівничий Української держави

Деякі аспекти дипломатичної діяльності В`ячеслава Липинського в період гетьманату (1918)

Радянізація західних областей України

Мазепа в австрійській пресі

Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

ВІЙСЬКО КОЗАЧЧИНИ

Заповіді, присяга, прикмети, правила життя, приречення українського націоналіста

Імперська інтеграція решти українського суспільства

УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Основні програми “Руської трійці та Кирило-Мефодіївського товариства”

Ідея Української держави суспільно-політичної України кінця 18-19 ст.

Володимир Мономах - великий князь київський

Розвиток міст і ремесла Київської Русі

Конституція Пилипа Орлика та її значення

АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Діяльність Кирила і Мефодія. Виникнення кириличної абетки

Коломия – історія міста

Боротьба УПА з німецько-фашистськими окупантами (1942-1944рр.)

Історія календаря: давньоримський календар, юліанський календар, григоріанський календар.

Еміграція і смерть гетьмана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року

Демократизація в Україні в кінці 80-х років

Чернігівське видання Нового Завіту 1717 року з присвятою гетьману Івану Скоропадському

Революція в Галичині

Українські Січові Стрільці

Дискусія як метод навчання історії в школі

Петро Сагайдачний

Воєнні події на Україні

Галицько-Волинська держава. Початок колонізації українських земель Польсько-Литовською державою

Подвиг під Крутами

Соціальні відносини. Селянство

Господарство Запорізької Січі

Питання курсу нової історії у світлі історичної комунікології

Племенні об’єднання на Україні

Історія України – як частина Всесвітньої історії

Мазепа і Палій

Розвиток літератури, освіти та науки в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст

Гетьман Мазепа і великостаршинська опозиція в кінці XVII століття

Богдан Хмельницький - видатний діяч і полководець

Герої Крут

Спадщина авторитарної особи

Перед історія УПА

Етапи інтеграції Східної України в економічну систему Російської імперії. Економічна політика Петра І та Катерини ІІ і її вплив на економіку України

Деякі історичні умови виникнення запорізького козацтва

Держава Аратта

Український національний рух в Галичині

Іван Мазепа

Сiчовий рух на Гуцульщинi

ДОНСЬКЕ КОЗАЦТВО

Правобережжя і Галичина у ХVIII ст. Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківщина

Україна в 20–30-ті роки ХХ ст.

Діячі освіти на Катеринославщині. Династія Ковалевських

Україна в умовах командно-адміністративної системи СРСР (1945—1985 рр.)

Галина Андріївна Кузьменко-голова Cоюзу вчителів Гуляйпільської республіки (1919-1920 рр.)

Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на Півдні України першої половини ХІХ століття

Жінки в історії України

Охарактеризуйте основні етапи українського національного відродження на східноукраїнських землях у складі Росії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)

Російсько-японська війна


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]