Реферат на тему

Україна – суверенна і незалежна держава

Незалежна Україна відбулася остаточно і безповоротно (Л.Д.Кучма)

У центрі Європи постала і утвердилася країна з 50 мільйонним населенням і найбільша за територією

Поява власної держави і свого права – свідчення високого рівня розвитку нації

Цінність держави і права

Держава є найбільш досконалою і доцільною формою політичної організації суспільства. Засіб регулювання суспільних відносин, захисту особи та гарантії її основних прав.

Опановуючи тему потрібно з’ясувати наступні вузлові проблеми:

1. Матеріальні та соціальні основи незалежності;

o Природно-географічний фактор його значення в формуванні незалежності;

o Економіка та її роль у забезпеченні незалежності;

o Незалежність і культурно-технічний рівень населення;

2. Основні напрями та стадії державотворчого процесу незалежності України;

o Суверенітет. Головні напрями розбудови незалежної держави;

o Стадії розбудови незалежної України. Основний зміст;

o Гальмівні процеси державотворення та їх характеристика;

3. 10 років державотворення: головні підсумки та проблеми.

o Основні досягнення державотворчого процесу на І етапі;

o Актуальні проблеми державотворення та їх напрямки.

Стартові умови державотворення (територія, населення)

Становлення України як незалежної держави відбувається на природному, загальновизнаному народами світу праві – самовизначення націй, наявній території з її природними ресурсами, успадкованому економічному потенціалі, духовних і культурних надбання попередніх поколінь, тисячолітній досвіді державотворення.

Стартові умови державотворення (економічний потенціал, соціальний і культурний фактори)

Наявність достатньої кількості різноманітних корисних копалин, сприятливі кліматичні умови створюють лише можливості незалежності.

Реальна незалежність досягається соціальним фактором – умінням і здатністю класової і вікової структурами суспільства оволодіти природними ресурсами, створити доцільну і ефективну економіку, яка б забезпечувала як власні потреби, так і запити міждержавного обміну, протистояла економічній і військовій експансії.

Сукупність всіх природних ресурсів, економічного і науково-технічного потенціалу, що забезпечує матеріальні і духовні потреби громадян є основою суверенітету України. Це принципово важливе положення знайшло обґрунтування в Декларації про державний суверенітет України прийнятий Верховою Радою 16 липня 1990 р. і в Законі про економічну самостійність України від 3 серпня цього ж року.

Ці документи передбачають, що Україна самостійно:

· визначає стратегію соціально-економічного розвитку;

· здійснює управління економічними процесами в інтересах громадян; · охороняє навколишнє середовище;

· дбає про генофонд народу, його молодого покоління;

· визначає структуру народного господарства і пріоритетні напрямки господарської діяльності, форми і методи господарювання;

· проводить фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, цінову, інвестиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну політику.

В Декларації про державний суверенітет України наголошувалось, що Республіка “забезпечує захист всіх форм власності”. Цим практично визначався курс поступового переходу до ринкової економіки.

Крім того визначались основні засади зовнішньої політики:

· позаблоковий статус України;

· без’ядерний статус України;

Зверніть увагу

Документи про економічну самостійність України приймалися в умовах існування СРСР. Вони підкріплялися двосторонніми договорами й міжурядовими угодами про співробітництво з Білорусією, Узбекистаном, Туркменією, Казахстаном, Латвією, Грузією та іншими республіками.

19 листопада 1990 р. був підписаний Договір між суверенними Україною і Росією в якому наголошувалося, що відносини між обома республіками мають розвиватися на основі рівності, добросусідства й невтручання у внутрішні справи один одного

Паралельно із встановленням економічного суверенітету відбувалися корінні зміни в політичному і духовному житті суспільства:

· із Конституції була вилучена в стаття, що закріплювала керівну роль партії в реальному суспільстві;

· появилися нові політичні партії і громадські організації, виникла опозиційна КПУ преса;

· відбулися вибори до Верховної Ради і місцевих рад (березень 1990 р.) на альтернативній основі. Демократичний блок створив конструктивну парламентську опозицію до якої ввійшли недавні політичні в’язні – Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Богдан і Михайло Горині, Ірина Калинець та ін.

· повною мірою запрацювала безпосередня демократія: вибори, референдуми, виріс страйковий рух, збільшилася кількість мітингів, зборів, демонстрацій;

· на політичній арені помітну роль почав відігравати Народний Рух України;

· активізувалася релігійне життя, свобода віросповідання набрала реального змісту. Після 49-річної розлуки до Києва прибув Святійший Патріарх Київський і всієї України Мстислав;

· розширилася сфера вживання української мови зросла мережа шкіл і класів з її поглибленим вивченням. Плідно запрацювало Товариство української мови ім. Т.Шевченка, яке згодом перетворилося на Всеукраїнське товариство “Просвіта”;

· вийшла з-під заборони і знову побачили світ твори В.Винниченка, М.Хвильового, М.Зерова, Г.Косинки, Є.Плужника та багатьох інших;

· стали доступними до широкого читача твори дисидентів: В.Стуса, І.Світличного, І.Дзюби, Є.Сверстюка, В.Рубана та інші.

Суверенізація України в складі СРСР поступово прогресувала в напрямку повної незалежності. Події 19-21 серпня 1991 прискорили цей процес.

· Пригадайте суть подій 19-21 серпня

Проголошення незалежності України поклало початок тривалим і дуже складним трансформаційним процесам. (Л.Д.Кучма)

Потрібно було не лише зламати до самих основ існуючий суспільно-політичний лад, економічну систему, спосіб життя, духовні цінності, але й створити нове суспільство, нову економіку і культуру. При цьому виникла проблема захисту від негативних факторів, які супроводжують запровадження ринкової економіки: монополізацію, масове банкрутство, зростання безробіття, соціальну стратифікацію.

В процесі державотворення незалежна Україна пройшла перший і, безумовно, найтяжчий та вирішальний етап. В його ході можна виділити дві основні стадії, які характеризуються:

І-а глибоким падінням економіки та кризою влади (24 серпня 1991 р. – весна 1994 р.).

ІІ-а масштабними компромісами з противниками демократії, незалежності і державності (почалася весною 1994 р.).

І - стадія

Демократичні сили України з різних причин не змогли взяти на себе формування владних структур тому їм довелося, з одного боку ламати шалений опір старої держпартноменклатури, з другого – співробітничати з нею у вирішенні складних, інколи несподіваних проблем державотворення таких як: нелегітимного відділення Криму, спроб відновлення Криворіжської республіки, статусу Севастополя, розподілу Чорноморського флоту, територіальних претензій з боку Росії і т.п.

На цій стадії прийнято майже 400 законів та понад 1100 різних постанов і рішень з питань суспільного життя та державного будівництва.

На їх основі було:

· Сформовано три основних гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову;

· Запроваджено Інститут Президентства;

· Створено механізм захисту української держави, затверджено концепцією оборони та розбудови Збройних сил.

· Проголошено Україну нейтральною, безядерною, позаблоковою державою;

· Прийнято 8 жовтня 1991 р. Закон “Про громадянство України” для усіх, хто проживав на цей час на території республіки незалежно від соціального стану, статі, політичних і релігійних поглядів;

· Зафіксовано державні кордони, порядок їх охорони та правила переходу. Створено митний комітет України (Указ Президента – грудень 1991 р.)

· Визнано національну символіку як державну. У січні-лютому 1992 р. Верховна Рада затвердила мелодію державного гімну “Ще не вмерла Україна” композитора М.Вербицького, синьо-жовтий прапор і тризуб – малим гербом України;

· Зроблено крок до запровадження власної грошової системи – введені купони багаторазового використання;

· Розпочато процеси приватизації, які мали трансформувати централізовану державну економіку в багатоукладну ринкову. До 1994 р. в Україні приватизовано понад 11 тис. підприємств.

Розшифруйте кожне із перерахованих явищ

ІІ - стадія

Дострокові вибори Верховної Ради і Президента поклали початок ІІ-ї стадії трансформації суспільства і процесу державотворення.

Пригадайте причини, які спонукали дострокові вибори в березні-липні 1994 р.

Зверніть увагу

Досягнута певна стабілізація відбулася за рахунок компромісів, які “не кращим чином позначилася на темпах глибині та ефективності економічних перетворень а відтак на добробуті людей. Звідси їх незадоволення життям та владою”

Найбільш рельєфними подіями і явищами цієї стадії стали:

· спроби корінного реформування основ суспільства – економіки. Основні пріоритети:

1. Стабілізація фінансово-грошової системи.

2. Створення ефективних форм приватної власності.

3. Структурна перебудова господарства.

4. Впровадження наукоємких і високотехнологічних галузей.

5. Підтримка вітчизняного виробника.

6. Реформація агропромислового комплексу.

· Прийняття 26 червня 1996 р. Нової Конституції, яка закріпила основні принципи демократичної, соціальної, правової держави.

· Введення у вересні 1996 р. повноцінної національної валюти – гривні.

· Повторне обрання 14 листопада 1996 р. Л.Д.Кучми Президентом України.

· Консолідація в січні 2000 р., під тиском Всеукраїнського референдуму, різних політичних сил і Верховній Раді. “Оксамитова” революція. Зміна керівництва Верховної Ради.

· Візит папи Римського Іоанна – Павла ІІ України.

· Розширення зв’язків з діаспорою.

Характерні риси 1 етапу

Характерними рисами 1 етапу, обох його стадій є:

· Всезростаюча кількість політичних партій. На початку ІІ стадії у 1994 році в державі зареєструвалися понад 30 політичних партій, у 1998 р. більше 50, а у 2001 р. понад 100.

· Зростає вплив партій лівого спрямування. За кандидата комуністів П.Симоненка на минулих Президентських виборах проголосувало 38% виборців. У Хмельницькій області йому віддали голоси 42,5% тих, що голосували.

· Майже не стихаюча конфронтація між гілками влади з використанням найбрудніших прийомів і засобів дискредитації опонентів; (чого тільки вартий касетний скандал) складається враження, що посадові особи, депутати, партійні лідери замість пошуку шляхів виведення України з важкого становища, займаються пошуками компромату один на одного.

· Криміналізація суспільства: вбивство за замовленням; незаконне або злочинне нагромадження капіталів; тінізація діяльності; ухилення від сплати податків; безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків; переведення коштів за кордон, у офшорні зони; відмивання нечесно набутих грошей посадовцями самих високих рангів(Лазаренко П.І.).

Поясніть причини зростання авторитету лівих сил

Десятиріччя незалежності України

Головні підсумки І-го етапу українського державотворення

1 – незалежна Україна відбулася остаточно і безповоротно. Вона живе повноцінно і повнокровно, в усіх властивих суверенним державам вимірах і параметрах. На 2000 р. Україна мала дипломатичні відносини з 153 країнами світу і з 187 здійснювала торгівельні операції. 9 листопада 1995 р. – першою з держав СНД – Україна вступила до Ради Європи. В липні 1997 р. Президент України і Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана підписали “Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО”. У 2000-2001 рр. Україна включена як непостійний член Ради Безпеки ООН і протягом місяця головувала на її засіданнях.

2 – сформувалося нове покоління людей не обтяжених канонами і стереотипами минулого, людей, які позитивно сприймають цінності демократії, громадянського суспільства, цивілізованих ринкових відносин в економіці. Це потужний людський потенціал, спроможний взяти на себе відповідальність за долю держави і суспільства у ХХІ столітті.

3 – відбулися якісні зміни в усіх сферах суспільства, і насамперед в економіці. Прийшли й міцніють нові форми господарювання, засновані на приватній власності, економічній зацікавленості, діловій ініціативі. Появився відповідальний господар. Кількість підприємств, які не належать до державного сектора сягнула за 80% від їх загального числа. До такої ж цифри наближається частка промислової продукції, яку вони виробляють.

4 – плідно розвиваються агропромисловий комплекс України. Власниками землі стали понад шість з половиною мільйонів селян. Загалом у приватну власність передано понад 95 відсотків сільгосподарських угідь. Здійснилася віковічна мрія українського селянина про землю. Нині на приватній основі виробляється практично вже вся аграрна продукція.

5 – великі зміни відбуваються не тільки в національній економіці, а й в ідеології, світоглядних і життєвих засадах, способі мислення та дії, ментальності народу. Закріплення Конституцією невід’ємного для всіх громадян України права на свободу світогляду та віросповідання, насичення його реальним змістом сприяють активізації релігійного життя. За 10 років незалежності держава повернула різним церквам 3,4 тис. храмів та понад 10 тис. предметів культового й церковного вжитку. За цей ж час побудовано близько 3 тис. церковних споруд. Свобода совісті стала важливою складовою частиною духовного відродження народу.

6 – нового рівня розвитку досягло культурне життя. Українське суспільство має можливість вільно висловлювати свою точку зору, працювати в різних літературно-мислительських стилях і жанрах, вільно використовувати надбання світової культури та національної культурної спадщини. Отримали можливість нового піднесення наука, освіта, література, театр, всі види мистецтва. Зросла мережа виставок, музеїв, розвиваються фізична культура і спорт.

7 – чи не найзначнішим підсумком 10 літнього процесу державотворення став феноменальний факт мирного розв’язання складних трансформаційних проблем, часто дуже гострих і болісних? Велика держава з’явилася на світовій арені без пролиття бодай краплі крові й утвердилася без відкритих протистоянь – внутрішніх і зовнішніх. Українська держава жодного разу не повертала зброю проти своїх громадян, а її солдати удостоїлися честі бути найкращими в складі миротворчих сил Організації Об’єднаних націй.

Десятиріччя незалежності України

Актуальні проблеми сьогодення

· Досягнення основних європейських стандартів і параметрів організації державного і суспільного життя на базі демократизації, реального народовладдя, цивілізованої партійної системи.

· Прискорення процесів перетворення всіх сфер суспільного життя для:

1. надолуження втраченого в минулі роки;

2. вирівнювання з світовим прогресом;

3. реалізації концепції, проголошеної Конституцією, соціальної держави.

· Утвердження в свідомості людей розуміння того, що демократія – не панацея від усіх бід, не вседозволеність і анархія, а свобода, основана на врахуванні реалій і здатності приймати самостійні рішення та відповідати за їх наслідки. І що ринкові відносини – це ще не сам економічний і соціальний прогрес, а лише інструмент його забезпечення.

· Прорив у світовий загальноцивілізаційний процес має забезпечити національна ідея як універсальна формула і мобілізуючий стимул історичної самореалізації українського народу. Поставлене завдання забезпечити справжній культ духовності, піднести суспільний престиж та авторитет інтелекту, знань, освіченості, та повернути народу всі генетично властиві йому кращі риси, якості, чесноти.

· Турбота про людину, як головний інвестиційний ресурс, який, і тільки він, здатний забезпечити інтелектуальний і технологічний прорив, модернізацію – відноситься до першочергових проблем сьогодення.

· Пріоритетною проблемою сьогодення та основним напрямком соціальної політики держави є боротьба з бідністю. Найбільш уразливі і найменш захищені верстви населення повинні бути оточені турботою держави, мати достатню підтримку суспільства.

· Послідовний курс на співпрацю, пошук шляхів зміцнення зв’язків від міжпарламентських до економічних, реальні кроки щодо поглиблення і наповнення новим змістом міждержавних стосунків з країнами світу – такі найбільш актуальні проблеми зовнішньої політики незалежної України.

Завдання для самостійного опрацювання

1. Обґрунтуйте значення, природно-географічного фактора для становлення і розвитку незалежності держави;

2. Зверніть увагу на висловлення М.С.Грушевського поміркуйте над його актуальністю

3. Назвіть фактори, які складають основу суверенітету;

4. Розкрийте зміст понять “суверенітет” і “незалежність”. Охарактеризуйте кожен із видів суверенітету.

5. Прокоментуйте схему “Головні напрями розбудови незалежної держави”;

6. Подумайте над визначенням стадій державотворення незалежної України. Запропонуйте свою періодизацію.

7. Дайте широке трактування гальмівним процесам державотворення.

8. Перерахуйте головні підсумки 10 літнього функціонування українського державотворення. Назвіть інші.

9. Проаналізуйте зміст розділу “Актуальні проблеми сьогодення”. Додайте свої міркування.