Шпаргалки з курсу історія української культури

4. Поняття національного характеру та його елементи. Український національний характер. Національна психологія та національний характер

5. Географічні чинники і регіональні особливості українського національного характеру

7. Культурно-історична своєрідність регіонів України

8. Сутність поняття «українська національна культура». Національна культура як процес формування національної ідентичності

9. Проблема походження української культури: основні гіпотези щодо походження вітчизняної культури, їх недоліки та переваги

10. Етногенез українського народу. Теорії етногенезу

11. Українські культурні традиції. Основні заняття і матеріальна культура українців

12. Українські культурні традиції. Українські духовні традиції

13. Українські культурні традиції. Календарні свята та обряди українців

14. Українські культурні традиції. Українська сімейна обрядовість

15. Витоки української культури, її архетипні основи. Індоєвропейський фон: слов’яни в групі народів індоєвропейської мовної сім’ї, індоєвропейські традиції в духовній культурі

16. Слов’янські культурні джерела. Слов’яни на території України. Міфологічний простір слов’янського язичництва. Мікрокосм і макрокосм, світське і священне. Релігія, міфологія і культи

17. Вплив християнства на культуру Київської Русі. Розвиток писемності, освіти, науки, права, літератури, мистецтва та архітектури у Х-ХІІІ ст.

18. Особливості самобутньої культури Київської Русі як джерела культури українського народу

19. Еволюція української культури XIV-XVIII ст. Формування етнічних особливостей, національного менталітету, традицій і звичаїв українського народу, розвиток української мови, усталення головних культурних регіонів України

21. Українська культура другої половини XVII-XVIII ст.

22. Самобутні культурні явища козацької доби XVI-XVIII ст. Український Ренесанс в освіті, філософії, науці та літературі

23. Філософія братських шкіл, братства і рух за реформи церкви й освіти. Петро Могила та його спадщина. Філософія українського бароко. Барокова поезія. Бароковий стиль у мистецтві. Українська пісня й дума

24. Українська культура доби національно-духовного відродження (кінець XVIII - початок XX ст.)

25. Епоха просвітництва як культурно-політичний контекст української історії. Освіта й гуманітарна культура. Діяльність Феофана Прокоповича. Українська діаспора в Росії

26. «Кирило-Мефодіївське товариство»

27. Філософія національної ідеї. Микола Костомаров

28. Микола Гоголь та його роль в українській культурі

29. Тарас Шевченко: життєвий шлях, особистість. Мистецька обдарованість. Поезія Кобзаря

30. Ідеологія громадовства і М. Драгоманов

31. Філософсько-літературна спадщина Івана Франко та Лесі Українки

32. Етнічні і національні фактори культури. Культура і мова. Сутність, зміст і структура національної культури

33. Основні етапи розвитку та специфіка української культури XX ст.

34. Українська культура в епоху революції та громадянської війни

35. Культура України у складі СРСР

36. Культура повоєнної України. «Соціалістичний реалізм» у вітчизняному мистецтві, політична культура епохи «хрущовської відлиги»

37. Перебудова та її наслідки для України. Гуманітарна культура кінця XX - поч. ХХІ ст.

38. Зміст, проблеми і перспективи сучасного розвитку культури України в період розбудови незалежної держави

39. Творчість Сковороди та ідеал «мандрованого філософа». Емоційна модальність української ментальності й теорія «кордоцентризму» української культури

40. Побутова складова української культури. Етичні та історичні витоки українського побуту. Землеробська культура та її світоглядні, моральні й естетичні детермінанти