Історичні статті

Українські війська у складі ВЕРМАХТУ

З ворогом БРУНАТНИМ проти ворога ЧЕРВОНОГОБРУНАТНИМ проти ворога ЧЕРВОНОГО

Українські частини, воюючи на боці німців, не сподівались перемоги Райху, - вони сподівалися на війну поміж аліянтами та СССР, у якій гідно презентували б українську націю і за допомогою сучасної зброї здобули б Україні державність.

Після завоювання західніх земель Української Народньої Республіки у 1921 році Польщею і аліянтами, була скасована українська державність. Нарід Галичини терпів репресії від польського режиму, а Східньої України - від московсько-большевицького. У 1939 році, після розподілу Східньої Европи поміж двома імперіями - нацистською Німеччиною та большевицьким СССР, Галичина переходить від польської до совєцької окупації. Після років утисків з боку польської окупаційної влади, почалися роки комуністичних репресій та екзекуцій над інтеліґенцією та простим людом, і цілком природньо, що населення Західньої України вороже ставилось до нової чужинецької влади та вбачало у приході німців кінець червоному терору. Тому українці не лише вітали німецьку армію (особливо на Західній Україні), але ще до початку війни з 1937 р. (відділ Р.Сушка) почали готуватися до активної участи у ній.

Але з приходом нової влади не виповнилися сподівання українців і радість виявилась передчасною. Овіяна і примарена швидким успіхом, гітлерівська партийна верхівка різко змінила політику у Східній Европі, не зважаючи на спроби фронтового штабу навернути увагу на шкідливість такої політики стосовно східньоевропейських народів, адже втрата лояльности до німецької влади викликає партизанський рух опору (дивіться УПА). Акт проголошення Української Державности 30 червня українськими націоналістами призвело до арештів та переслідувань.

Українські землі були розділені на дистрикти. Західньоукраїнські - приділені до дистрикту "Галичина", Волинь та Центральна Україна - до "Райхскомісаріяту Україна" зі столицею у місті Дубному. Ґубернатором Галичини було призначено бриґаденфюрера SS Отто Вехтера, що дуже лояльно ставився до українського населення, не обійшли репресій лише єврейське населення і комуністи. Зовсім злим було становище у "райхскомісаріяті", яким завідував кат України Ерік Кох.

Частина українських націоналістів, що перебувала вишкіл у німецькій армії переходили до УПА, а з 1942 - за наказом Проводу ОУН (революційної) майже всі, залишаючи деяке число своїх людей у поліції. Український Центральний Комітет, що презентував українців перед німецькою владою, та мельниківська ОУН сприяла створенню українських частин армії Вермахту. Свідомі українці розуміли що для того щоб воювати за державність треба мати сучасно вишколені війська із модерновою зброєю. Виходячи з цих причин ОУН (Бандери) не чинила спротиву набору у найчисленнішу українську військову формацію - стрілецьку дивізію "Галичина" і була завжди поінформована про всі заходи, маючи там своїх людей. У той час, коли було створено Дивізію "Галичина" (1943 р.), німців вже зрадило воєнне щастя і наближалась неминуча перемога аліянтів. 1944 року Дивізію "Галичина" було переформовано у 1-шу Українську Дивізію Української Національної Армії.

Українські дивізійники воювали, не сподіваючись перемоги німців, - вони сподівалися на війну поміж аліянтами та СССР, у якій Дивізія гідно презентувала б українську націю і сучасною зброєю здобула б Україні державність.

нацистською Німеччиною та большевицьким СССР, Галичина переходить від польської до совєцької окупації. Після років утисків з боку польської окупаційної влади, почалися роки комуністичних репресій та екзекуцій над інтеліґенцією та простим людом, і цілком природньо, що населення Західньої України вороже ставилось до нової чужинецької влади та вбачало у приході німців кінець червоному терору. Тому українці не лише вітали німецьку армію (особливо на Західній Україні), але ще до початку війни з 1937 р. (відділ Р.Сушка) почали готуватися до активної участи у ній.

Але з приходом нової влади не виповнилися сподівання українців і радість виявилась передчасною. Овіяна і примарена швидким успіхом, гітлерівська партийна верхівка різко змінила політику у Східній Европі, не зважаючи на спроби фронтового штабу навернути увагу на шкідливість такої політики стосовно східньоевропейських народів, адже втрата лояльности до німецької влади викликає партизанський рух опору (дивіться УПА). Акт проголошення Української Державности 30 червня українськими націоналістами призвело до арештів та переслідувань.

Українські землі були розділені на дистрикти. Західньоукраїнські - приділені до дистрикту "Галичина", Волинь та Центральна Україна - до "Райхскомісаріяту Україна" зі столицею у місті Дубному. Ґубернатором Галичини було призначено бриґаденфюрера SS Отто Вехтера, що дуже лояльно ставився до українського населення, не обійшли репресій лише єврейське населення і комуністи. Зовсім злим було становище у "райхскомісаріяті", яким завідував кат України Ерік Кох.

Частина українських націоналістів, що перебувала вишкіл у німецькій армії переходили до УПА, а з 1942 - за наказом Проводу ОУН (революційної) майже всі, залишаючи деяке число своїх людей у поліції. Український Центральний Комітет, що презентував українців перед німецькою владою, та мельниківська ОУН сприяла створенню українських частин армії Вермахту. Свідомі українці розуміли що для того щоб воювати за державність треба мати сучасно вишколені війська із модерновою зброєю. Виходячи з цих причин ОУН (Бандери) не чинила спротиву набору у найчисленнішу українську військову формацію - стрілецьку дивізію "Галичина" і була завжди поінформована про всі заходи, маючи там своїх людей. У той час, коли було створено Дивізію "Галичина" (1943 р.), німців вже зрадило воєнне щастя і наближалась неминуча перемога аліянтів. 1944 року Дивізію "Галичина" було переформовано у 1-шу Українську Дивізію Української Національної Армії.

Українські дивізійники воювали, не сподіваючись перемоги німців, - вони сподівалися на війну поміж аліянтами та СССР, у якій Дивізія гідно презентувала б українську націю і сучасною зброєю здобула б Україні державність.

УПА). Акт проголошення Української Державности 30 червня українськими націоналістами призвело до арештів та переслідувань.

Українські землі були розділені на дистрикти. Західньоукраїнські - приділені до дистрикту "Галичина", Волинь та Центральна Україна - до "Райхскомісаріяту Україна" зі столицею у місті Дубному. Ґубернатором Галичини було призначено бриґаденфюрера SS Отто Вехтера, що дуже лояльно ставився до українського населення, не обійшли репресій лише єврейське населення і комуністи. Зовсім злим було становище у "райхскомісаріяті", яким завідував кат України Ерік Кох.

Частина українських націоналістів, що перебувала вишкіл у німецькій армії переходили до УПА, а з 1942 - за наказом Проводу ОУН (революційної) майже всі, залишаючи деяке число своїх людей у поліції. Український Центральний Комітет, що презентував українців перед німецькою владою, та мельниківська ОУН сприяла створенню українських частин армії Вермахту. Свідомі українці розуміли що для того щоб воювати за державність треба мати сучасно вишколені війська із модерновою зброєю. Виходячи з цих причин ОУН (Бандери) не чинила спротиву набору у найчисленнішу українську військову формацію - стрілецьку дивізію "Галичина" і була завжди поінформована про всі заходи, маючи там своїх людей. У той час, коли було створено Дивізію "Галичина" (1943 р.), німців вже зрадило воєнне щастя і наближалась неминуча перемога аліянтів. 1944 року Дивізію "Галичина" було переформовано у 1-шу Українську Дивізію Української Національної Армії.

Українські дивізійники воювали, не сподіваючись перемоги німців, - вони сподівалися на війну поміж аліянтами та СССР, у якій Дивізія гідно презентувала б українську націю і сучасною зброєю здобула б Україні державність.

УПА, а з 1942 - за наказом Проводу ОУН (революційної) майже всі, залишаючи деяке число своїх людей у поліції. Український Центральний Комітет, що презентував українців перед німецькою владою, та мельниківська ОУН сприяла створенню українських частин армії Вермахту. Свідомі українці розуміли що для того щоб воювати за державність треба мати сучасно вишколені війська із модерновою зброєю. Виходячи з цих причин ОУН (Бандери) не чинила спротиву набору у найчисленнішу українську військову формацію - стрілецьку дивізію "Галичина" і була завжди поінформована про всі заходи, маючи там своїх людей. У той час, коли було створено Дивізію "Галичина" (1943 р.), німців вже зрадило воєнне щастя і наближалась неминуча перемога аліянтів. 1944 року Дивізію "Галичина" було переформовано у 1-шу Українську Дивізію Української Національної Армії.

Українські дивізійники воювали, не сподіваючись перемоги німців, - вони сподівалися на війну поміж аліянтами та СССР, у якій Дивізія гідно презентувала б українську націю і сучасною зброєю здобула б Україні державність.

Плакат Дивізії "Галичина"

Плакат Дивізії "Галичина"

Плакат Дивізії "Галичина"

Підпис на дверях набірної комісії Дивізії "Галичина"

Старшинський склад Дивізії "Галичина"

Батальйон "Ролянд" перед початком війни

Сотник Порфірій Силенко, нагороджений Залізним Хрестом Заслуги 2 ступеня.

Варіянт нарукавної на-

шивки з однострою Дивізії "Галичина"

Наремінна бляшка. Навколо тризубу напис - старовинне імперське гасло - "GOTT MIT UNS" ("Бог з нами"). Це гасло карбувалося навіть на всіх австро-угорських срібних монетах XIX - поч. XX ст.

Нашивка товариства колишніх комбатантів 1-ої Української Дивізії Української Національної Армії (1944 р.)

Розрахунок розстрільної на навчаннях

Збитий совєцький літак

Розбитий большевицький танк Т-34

Дивізійна оркестра

Єпископ Української Греко-Католицької Церкви Йосафат Концеловський благославляє Дивізію "Галичина"(1943 р.)

Хрест 1-ої Дивізії Української Національної Армії (1944 р.)

Однострій стрільця Дивізії "Галичина" 1943-45 р.

Однострій головнокоман-

дувача Української Національної Армії П.Шандрука. Світлина зроблена власником сайту: 14th.cjb.net

Джерела:

14th.cjb.net

ostbataillon.fromru.com